Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119044
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorNavaitiene, Julita-
dc.contributor.authorBursova, Daivina-
dc.date.accessioned2020-12-22T17:32:25Z-
dc.date.available2020-12-22T17:32:25Z-
dc.date.issued2007-06-05-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/119044-
dc.description.abstractDarbe analizuojamos moterų galimybės švietime. Empirinio tyrimo pagalba siekiama atsakyti į klausimus: ar karjeros galimybes įtakoja asmens lytis? Ar švietimas laikomas specifine sritimi, kurioje moterims sudarytos labiau (menkiau) palankios galimybės siekti karjeros? Tyrimą aktualizuoja pastaruoju metu itin opus lygių lyčių galimybių klausimas. Nors tarptautiniai ir teisės aktai deklaruoja lygias lyčių galimybes, visgi Lietuvoje išlieka lyčių atskirties problema. Nežiūrint į tai, kad moterų išsilavinimo rodikliai didesni, labai aukšto išsilavinimo moterys retai pasiekia mokslo aukštumų. Taip pat egzistuoja profesinių veiklos sričių skirstymas į tradiciškai moteriškas ir vyriškas. Tyrimo tikslas – atskleisti, kaip moterys vertina galimybes švietime, identifikuoti svarbiausias problemas. Tyrimo rezultatai parodė, kad mažiau nei pusė rezpondenčių laiko, kad moterys turi vienodas galimybes siekti karjeros visose srityse. Tai rodo gana didelius socialinės atskirties rodiklius, moterų skeptišką požiūrį į savo galimybes ar nepasitikėjimą savo jėgomis. Beveik ketvirtadalis respondenčių darbe patyrusios diskriminaciją dėl lyties. Respondenčių dauguma (60 proc.) švietimą išskiria kaip labiau ar labiausiai palankią moterų karjerai realizuoti. Beveik pusė respondenčių nurodė egzistuojant tradiciškai moteriškas ir vyriškas profesijas, prie pirmųjų dažniausiai priskiriamas švietimas, prie antrųjų - politika. Tokia padėtis neabejotinai sąlygoja būtinybę visuomenėje optimizuoti lyčių lygybės deklaravimo ir realaus įgyvendinimo santykį. Darbe daryta išvada, kad švietimo laikymas viena iš palankiausių sričių moterų karjerai turi ir pozityvių, ir negatyvių aspektų. Pozityvus aspektas: švietimas laikomas palankiausia sritimi realizuotis moterų profesinėms galioms dėl to, kad šioje srityje gali pasireikšti pačios geriausios moterims tradiciškai priskiriamos asmeninės savybės – atidumas, atsakingumas, empatija, kantrybė, globėjiškumas. Negatyvus aspektas: respondenčių atsakymai rodo, kad švietimas kai kurių laikomas sritimi, “atliekančia” nuo vyriškų, “prestižinių” ir “charizmatiškų” veiklos sričių, į kurią vyrai paprasčiausiai nesiveržia, tad šioje srityje yra mažiausia lyčių konkurencija, mažiausiai gali pasireikšti diskriminacija dėl lyties. Švietimą didžioji dalis respondenčių laiko parankiausia sritimi moteriai siekti karjeros. Nežiūrint to, gerokai mažesnė dalis nori siekti individualios karjeros būtent švietime. Vadinasi, net turėdamos palankesnes sąlygas karjerai švietime, moterys veikiau rinktųsi kitą veiklos sritį. Tai aktualizuoja problemą – nepakankamą švietimo srities prestižą kitų, “madingesnių” ir pelningesnių, profesinės veiklos sričių kontekstelt
dc.description.abstractThis paper is conserned with women‘s opportunities in the education. With the help of empirical research it is tried to answer the question if the sex of a person effects caree opportunities. Also, there is a question if education is more or less beneficial sphere for women to achieve caree. The problem of equal rights for both sexes is very urgent nowadays. Although international legitimate acts regulate equal rights for both sexes, it is still a problem in Lithuania. Despite the fact that education of women is better, those with the highest results do not achieve the top of caree in science. There is also a devision between male and female jobs. The aim of the research is to reveal how women evaluate their opportunities in Education ,also, to identify the most urgent problems. The results of the research show that less than half of respondents think that women have the same opportunities for caree prospects in every sphere of life. It can be proved by social separation mark, female sceptical attitude towards caree prospects and self – inconfidence. Almost ¼ of respondents experienced descrimination at work. The majority of respondents 60 per cent assume than education is more beneficial sphere for them. Half of the respondents assume that there is a devision between male and female professions. The most female sphere is education and the most male sphere is politics , according to the respondents. This situation causes necessity to optimise realisation of equal rights for both sexes in our society. There is a conclusion, that education is one of the most beneficial sphere for women caree, nevertheless it has both negative and positive aspects. Positive aspect: Education is the most beneficial sphere for women caree because females can reveal their qualities like responsibility, empathy, acuracy, patience, generosity, common female qualities. Negative aspect: respondents assume that Education is abandoned by men as less prestigious, therefore women have more opportunities as there are less male rivals. Education is one of the most beneficial sphere for female caree. Despite that, a very small number of women would like to achieve their personal careee exactly in education. It means, even having better possibilities to achieve the top of caree in education, women prefer other spheres. The problem is that education is not fasionable and prestigious.en
dc.description.sponsorshipŠvietimo akademijalt
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetaslt
dc.format.extent54 p.-
dc.language.isolt-
dc.subjectgalimybes siekti karjeroslt
dc.subjectsvietimaslt
dc.subjectkarjeralt
dc.subjectdiskriminacijalt
dc.subjectlygios liciu galimybes.lt
dc.subjectopportunities to achieve caree in educationen
dc.subjecteducationen
dc.subjectcareeen
dc.subjectdescriminationen
dc.subjectequal sexes rights.en
dc.subject.otherEdukologija / Education (S007)-
dc.titleMoteru galimybes siekti karjeros svietimelt
dc.title.alternativeWomen‘s opportunities to achieve the caree in Educationen
dc.typemaster thesis-
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
crisitem.author.deptŠvietimo akademija-
crisitem.author.deptMokytojų rengimo institutas-
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

12
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.