Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119031
Type of publication: master thesis
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Žiliuk, Jaroslav
Title: Lietuvos aukštojo mokslo genezė
Other Title: Higher education genesis in Lithuania
Extent: 62 p.
Date: 31-May-2013
Keywords: aukštasis mokslas;genezė;švietimas;higher education;genesis;education management
Abstract: Darbo tema: Lietuvos aukštojo mokslo genezė. Šio darbo tikslas - ištirti Lietuvos aukštojo mokslo genezę, siekiant nustatyti esminius aukštųjų mokyklų struktūrinius, vadybinius, finansinius pokyčius atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Pirmoje darbo dalyje atlikta mokslinės literatūros analizė. Šioje dalyje analizuojama kokias vietas Lietuvos švietime užima kolegijos ir universitetai, pateikiama aukštojo mokslo raida, apžvelgiamas aukštųjų mokyklų finansavimas ir valdymas. Antroje dalyje pateikiama statistinė informacija. Analizuojami rodiklių pokyčiai. Empirinėje dalyje, anketinės apklausos metodu atliktas tyrimas. Tyrimo tikslas - ištirti respondentų nuomones siekiant nustatyti esminius ir dabartinius aukštųjų mokyklų bruožus. Respondentų nuomonės padeda nustatyti aukštojo mokslo genezė ir pokyčius. Apklausoje dalyvavo 313 respondentai.
Work theme: Higher education genesis in Lithuania. The goal is to explore the genesis of the Lithuanian higher education in order to identify the most critical high-school structural, managerial, financial developments in the restoration of Lithuania's independence. In the first part of the work is the scientific literature analyze. This section analyzes Lithuanian Education, the development of higher education, an overview of higher education financing and management. The second section presents statistical information. Analyzing indicators. The empirical part is the questionnaire survey method. The aim is to explore respondents' opinions in order to identify the most critical and current high school characteristics. Respondents' opinion helps to determine the genesis of higher education and change. The survey involved 313 respondents.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119031
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.