Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119025
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Tomaševič, Julija
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo technologijos ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelėje
Other Title: Cognition technologies for preschool age children on the outdoor site of a preschool education institution
Extent: 76 p.
Date: 6-Jun-2012
Keywords: ikimokyklinė ugdymo įstaiga;technologijos;sąveika;gamtinė aplinka;lauko aikštelė;preschool education institution;technologies;interaction;natural environment;outdoor site
Abstract: Baigiamajame magistro darbe „Ikimokyklinio amžiaus vaikų aplinkos pažinimo technologijos lauko aikštelėje“ nagrinejamos vaikų aplinkos pažinimo technologijos, lauko žaidimų erdvės ir vaikų veikla lauke. Tyrimo objektas: Aplinkos pažinimo technologijos. Tyrimo subjektas: 4- 5 metų amžiaus vaikai. Tyrimo tikslas: išsiaiškinti 4-5 metų vaikų aplinkos pažinimo technologijas ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelėje. Tyrimo uždaviniai: 1. Išanalizuoti mokslinės pedagoginės, psichologinės literatūros šaltinius, siekiant išsiaiškinti gamtinės aplinkos svarbą vaikų pažinimo procese. 2. Išsiaiškinti vaikų pažintinę veiklą ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelėje. 3. Išsiaiškinti kokios aplinkos pažinimo technologijos taikomos ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelėje. 4. Išsiaiškinti pedagogų nuomonę apie aplinkos pažinimo technologijas ir jų taikymą ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelėje. 5. Atlikti statistinę duomenų analizę, pateikiant tyrimo rezultatus, bei juos apibendrinant ir interpretuojant, patikrinti keliamos hipotezės teisingumą. Tyrimo hipotezė: ikimokyklinių ugdymo įstaigų lauko aikštelėse taikomos technologijos skatina vaiko pažintinę veiklą bei turtina jos procesą. Darbas pristato tris tyrimus: Tikslinio pokalbio metu buvo siekiama išsiaiškinti kokią pažinimo veiklą dažniausiai vaikai renkasi ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelėje. Siekiant išsiaiškinti 4-5 metų amžiaus vaikų pažintinę veiklą ikimokyklinės ugdymo įstaigos lauko aikštelėje, buvo taikomas stebėjimo metodas. Siekiant išsiaiškinti, kokia yra pedagogų nuomonė apie aplinkos pažinimo technologijas, buvo atlikta pedagogų anketinė apklausa.
In the Final Master‘s Thesis „ Environmental Cognition Technologies for Preschool Age Children on the Outdoor Site of a Preschool Education Institution“ , the environmental cognition technologies, the areas for outdoor games and the outdoor activities of chilkdren are discussed upon. The subjects of the research are children in the age of 4-5 years. The goal of the research: to clear up the environmental cognition technologies for 4-5 year children on the outdoor site of a preschool education institution. The tasks of the research include: 1. To analyze scentific literature in pedagogy and psychology for elucidation of the importance of the natural environment in the cognitive process of children. 2. To clear up the cognitive activities of children on the outdoor site of a preschool education institution. 3. To clear up the environmental cognition technologies applicable on the outdoor site of a preschool education institution. 4. To clear up the opinion of pedagogues on the environmental cognition technologies and their application on the outdoor site of a preschool education institution. 5. To carry out statistical data analysis upon provision of the results of the research and their generalization and interpretation; to check the correctness of the hypothesis. The hypothesis of the research: the technologies applied on the outdoor site of a preschool education institution stimulate cognitive activities of the children and enrich its process. The Thesis presents three research works: On the target conversation, it was tried to clear up the activities most frequently chosen by children on the outdoor site of a preschool education institution. Striving to get to know the activities of 4-5 year children on the outdoor site of a preschool education institution, the method of observance was applied. Striving to clear up the opinion of pedagogues on the environmental cognition technologies, a questionnaire survey of pedagogues was arranged.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119025
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.