Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119020
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Gudaitė-Žakevičienė, Airida
Supervisor: Banevičiūtė, Birutė
Title: Urbanistiniai šokiai jaunimo kultūroje: edukacinis aspektas
Other Title: Urban dances in youth culture: educational aspect
Extent: 82 p.
Date: 28-May-2010
Keywords: urbanistiniai šokiai;edukacija;ugdomasis potencialas;jaunimo kultūra;urban dances;education;educational potential;youth culture
Abstract: Šalies politinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio gyvenimo pokyčiai, informacinės visuomenės plėtra, globalizacija lemia ir šokių naujoves, kurios veikia jaunosios kartos vertybių kaitą. Jaunimo tarpe pastebimas susidomėjimas urbanistiniais šokiais, atkeliavusiais į Lietuvą iš vakarų. Šiandien jau yra nemažai neformalaus ugdymo institucijų, šokių studijų, kurios siūlo išmoki urbanistinių šokių (dažniau vadinamų ,,street dance“, hiphopo šokių ). Besikeičiančios visuomenės iššūkiai suponuoja šokiu ugdymo situaciją, reikalaujančią glaudesnės urbanistinių šokių ir ugdymo sąveikos, skatinančios neatitrūkti nuo jaunimui artimos šokio aplinkos, pasinaudoti urbanistinių šokių galimybėmis plėsti šokio gebėjimų ugdymo ir asmenybinio tapsmo sąlytį. Netiksli, nesusisteminta informacija ir jos stoka apie pačią hiphopo kultūrą ir jos šokius suspaudžia šios kultūros menais besidominčius dalyvius laike, įvairūs stereotipai klaidina visuomenę, trukdydami plėtoti šių šokių tekstus ir ugdomąjį šių šokių potencialą greta kitų šokių žanrų. Keičiantis visuomenės kultūrai kinta ir ugdymas. Atsiranda įvairūs meninio ugdymo variantai. Jie dažniausiai remiasi savitomis koncepcijomis, teoriniais pagrindais, skirtinga meninio ugdymo paskirties samprata. Tad šiame darbe mėginama nustatyti urbanistinių šokių edukacinės veiklos aspektus. Atskleisti urbanistinių šokių istorines ištakas Lietuvoje ir pasaulyje, nustatyti urbanistinių šokių ugdomąjį potencialą, atskleisti urbanistinių šokių mokymą Lietuvoje.
Country's political, economical, cultural and social life changes, comunicational society growth and globalization also influences dancers for new innovations, which affects youth values. Huge growth of interest about western urban dances is noticed among them. As for today our society already offers very wide selection of informal education institutions, dance studios, where you can learn urban dances (also known as \"street dances\", \"hip hop\") Changing society challenges dance's educational situation, demanding narrower urban dance and education interaction, inducing to not break loose from intimate dance environment, use urban dance's possibilities to broaden education of skills and personal expression conversation. Lack of information, about hip hop culture, and it's inaccuracy, traps sophisticated people in time, various stereotypes misleads the society, hindering the development of information, and, on the other hand, the educational possibilities, compared to the other dances genres. Changing society' and it's culture influences changes it education. New art-typed educational version start to develop. Usually they differ in their conceptions, teoretical foundations, different art-typed education purpose concepts. In summary, my work's purpose is to establish urban dance's educational activities aspects, open the unknown historical facts of it's growth in Lithuania and the world, ground the educational potential.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119020
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

14
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.