Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119016
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šilinskienė, Vitalija
Title: Tapybos gebėjimų ugdymo įvairiose netradicinėse aplinkose lyginamoji analizė
Other Title: The comparative analysis of the development of painting skills in the variety of non-traditional teaching environments
Extent: 50 p.
Date: 7-Jun-2013
Keywords: tapyba;ugdymas;netradicinės aplinkos;painting;education;out door
Abstract: Aktualumas. Dailės bendrosiomis programomis siekiama, kad ugdymas įvairiomis meno priemonėmis, technikomis ir būdais išplėstų kūrybinės raiškos patirtį. J. E. Herring teigimu, mokymosi aplinka yra vienas iš didžiausią įtaką mokinių gebėjimui ir norui mokytis darančių veiksnių. Vis dažniau mokytojai susiduria su mokinių motyvacijos stoka, todėl vis dažniau bandoma ieškoti naujų mokymo organizavimo formų: bandoma netradicinėje erdvėje vesti pamokas, išbandomos naujos, dar nenaudotos priemonės. Vizualinėje raiškoje svarbu sujungti keletą veiksnių, norą kažką pasakyti kūryboje, pažinti medžiagą, kuri naudojama, tinkamas raiškos priemones ir iš viso to sudaryti darnią visumą. Pedagogo pareiga nukreipti mokinį tinkama linkme, mokytojai turi vadovauti, kontroliuoti ugdytinių mokymąsi tinkamai organizuodami dailės pamokas. Sėkmingas ugdymo procesas vyks tada, kai mokytojas kūrybiškai mokys, taikydamas įvairius mokymo metodus, aplinkas, erdves, formas, priemones, didindamas mokinių meninės veiklos motyvaciją. Švietimo ir mokyklos tikslams realizuoti naudojamos įvairios ugdymo formos ir metodai. Mokymo organizavimo formos – tai įvairūs mokomieji užsiėmimai, kurių esmę bei eigą sąlygoja besimokančiųjų sudėtis, darbo vieta ir laikas, ugdytinių veiklos ir pedagogo vadovavimo pobūdis.
Relevance. Framework of arts pursues to educate in various art tools, techniques and methods, thus expanding the experience of creative expression. According to J. E. Herring, learning environment is one of the most influential factors of students’ abilities and the willingness to study. Teachers are increasingly encountering with a lack of motivation in students, therefore new ways in the forms of teaching are being sought, such as holding classes in an unusual places or testing new means of teaching. Several crucial factors have to be combined in Visual expression, e.g. a desire to express something, the knowledge of the used material, and appropriate means of expression. In this way, a coherent whole may be formed. Teacher's responsibility is to direct the student in the right direction; teachers have to lead, monitor pupils learning by properly organizing art lessons. A successful development process will be reached when the educator will teach creatively, i.e. applying various teaching methods, environments, forms, means as well as increasing the motivation in students for the activities of arts. In order to reach the goals of Education and Schools a variety of teaching forms and methods are being used. Schooling organization includes various training sessions, as well as the essence of the course results in student composition, place of work and time, pupils and teacher leadership activity patterns.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119016
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.