Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/119001
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Ramanauskaitė, Rinutė;Kiškienė, Laima
Supervisor: Kvieskienė, Giedrė
Title: Profesinės reabilitacijos įtaka nepakaltinamų asmenų pozityviajai socializacijai
Other Title: Professional rehabilitation impact on positive socialization of irresponsible people
Extent: 113 p.
Date: 25-May-2010
Keywords: Nepakaltinamumas;profesinė reabilitacija;pozityvioji socializacija;socializacija;Insanity;professional rehabilitation;positive socialization;socialization
Abstract: Magistro darbe siekiama atskleisti profesinės reabilitacijos įtaką nepakaltinamų asmenų pozityviajai socializacijai. Teorinėje darbo dalyje analizuojant mokslinę literatūrą, apžvelgta nepakaltinamų asmenų socialinės bei profesinės reabilitacijos sistema Lietuvoje, profesinės reabilitacijos optimizavimo modelis VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje atliktas empirinis tyrimas. Šis empirinis tyrimas orientuotas į profesinės reabilitacijos požiūrio išsiaiškinimą, organizavimą, praktinio darbo problemų nustatymą, tobulinimo galimybių ieškojimą, VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Pirmajame etape atliktas kiekybinis tyrimas naudojant anketinę apklausą. Tyrimu išsiaiškintas VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninės nepakaltinamų asmenų požiūris į profesinės reabilitacijos sistemą. Iš gautų tyrimo rezultatų matyti, kad dauguma respondentų nėra dalyvavę profesinės reabilitacijos programoje ir mažai turi informacijos apie čia vykdomas programas. Vadinasi, negalima teigti, kad profesinės reabilitacijos programa yra plačiai paplitusi tarp pacientų besigydančių VšĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Tačiau pagal respondentų atsakymus matyti, kad tokia programa yra taikoma ir reikalinga nepakaltinamų asmenų pozityviajai socializacijai. Antrajame etape atliktas kokybinis tyrimas naudojant anketinę apklausą. Išsiaiškintas ekspertų požiūris į nepakaltinamų asmenų profesinės reabilitacijos sistemą bei tobulinimo galimybių ieškojimą. Ekspertų nuomonė apie nepakaltinamų asmenų profesinės reabilitacijos sistemą yra teigiama, nes ji turi įtakos nepakaltinamų asmenų pozityviajai socializacijai. Nepakaltinamiems asmenims profesinė reabilitacija yra reikalinga, nes ji atkuria darbingumą, sukuria prielaidas integracijai į darbo rinką. Vertinant profesinės reabilitacijos programos paslaugas, visos teikiamos paslaugos yra svarbios ir naudingos. Teikiamų paslaugų ligoninėje pakanka, bet siektina, kad jos būtų teikiamos kvalifikuotai, atsakingai ir nuosekliai. Tyrimo metu atskleistos profesinės reabilitacijos praktinio darbo problemos, pateiktos rekomendacijos. Magistro darbas pretenduoja prisidėti prie praktinės profesinės reabilitacijos veiklos tobulinimo VŠĮ Rokiškio psichiatrijos ligoninėje. Pateikti pasiūlymai, kaip galima efektyvinti nepakaltinamų asmenų profesinės reabilitacijos sistemą. Iš gautų tyrimo rezultatų matyti, kad būtina tobulinti profesinės reabilitacijos sistemą.
It is described professional rehabilitation impact on positive socialization of irresponsible people in this master’s degree work. Analyzing scientific literature in the theoretical section it was overlooked the whole irresponsible people professional and social rehabilitation system of Lithuania, and professional rehabilitation model at Public Institution “Rokiskis Mental Hospital”. The empirical research was completed at Public Institution “Rokiskis Mental Hospital”. This empirical research was oriented around explanation and organization of professional rehabilitation, determination of practical problems, searching of development possibilities. The first stage was the quantitative research using questionnaire form. Hereby it was determined the Public Institution “Rokiskis Mental Hospital irresponsible people’s view towards professional rehabilitation system. According to the results of this research most of respondents had never participated in professional rehabilitation program and they had too little information about such programs. To sum up, the professional rehabilitation programs are not very popular among irresponsible people at Public Institution “Rokiskis Mental Hospital. However, under the interview results, such programs are necessary for irresponsible people positive socialization development. The second stage was qualitative research using questionnaire form. During this stage, the positive view of experts towards irresponsible people professional rehabilitation systems. Also, it was discovered that such programs have positive impact on irresponsible people positive socialization. The professional rehabilitations programs are extremely important for irresponsible people, because such programs help these people to restore the working capacity and establish prerequisites for integration to jobs market. Evaluating the professional rehabilitation services all services are extremely important and useful. At Public Institution “Rokiskis Mental Hospital there is enough professional rehabilitation services, but it is necessary, that such services would be provided responsibly and in series. During the research it was discovered the practical problems of professional rehabilitation programs and provided the recommendations. This work will contribute to the development of professional rehabilitation services development at Public Institution “Rokiskis Mental Hospital. It was provided suggestions of effective development of professional rehabilitation system. According to the results of research, it is necessary to develop the professional rehabilitation system.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/119001
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.