Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118998
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Gaidienė, Anželika
Supervisor: Keinys, Stasys
Title: Veiksmažodžių su priesaga -(i)auti daryba
Other Title: The formation of the verbs with suffix -(i)auti
Extent: 95 p.
Date: 1-Jun-2010
Keywords: žodžių daryba;darybos reikšmė;vardažodiniai vediniai;veiksmažodiniai vediniai;word-formation;verb-formation meanings;noun-derived word;verb-derived words
Abstract: Magistro darbe buvo remiamasi dviem elektroniniais žodynais: „Dabartinės lietuvių kalbos žodynu“ (šeštas (trečias elektroninis) leidimas, Vilnius, 2006, vyr. redaktorius Stasys Keinys) ir „Lietuvių kalbos žodynu“ (Vilnius, 2005, vyr. redaktorė Gertrūda Naktinienė). Toliau darbe žodynai turi sutrumpinimus – DŽ3e ir LKŽe. Šio darbo tyrimo objektas – veiksmažodžių su priesaga -(i)auti daryba. Tiriamosios medžiagos kiekis nėra mažas: DŽ3e rasta 512 veiksmažodžių su priesaga -(i)auti, o LKŽe – 505 veiksmažodžiai. Skirtumas susidarė dėl to, kad septynių veiksmažodžių su priesaga -(i)auti nebuvo rasta LKŽe. Pagrindiniu šio darbo šaltiniu yra laikomas DŽ3e. Darbo tikslas buvo ištirti surinktus veiksmažodžius su priesaga -(i)auti darybos formos ir reikšmės atžvilgiu, nustatyti jų darybos polinkius. Nagrinėjant žodžius nuosekliai žiūrėta sinchroninių darybos ryšių, stengtasi parodyti kiekybinius santykius.
Two dictionaries „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ (6th edition, Vilnius, 2006) and „Lietuvių kalbos žodynas“ (Vilnius, 2005), which are also available online, were used in this Master‘s paper. DŽ3e is the main resourse of the paper. DŽ3e and LKŽe are the abbrevations for these dictionaries. The main object of the paper are verbs formed with suffix -(i)auti. During the reseach 512 -(i)auti-verbs were found in DŽ3e and 505 ones in LKŽe. There is a little difference in number of the verbs as 7 -(i)auti-verbs were not found in LKŽe. The purpose of the paper is to examine the building and the form of the collected -(i)auti-verbs.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118998
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1,364
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.