Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118990
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Vaičiulis, Ignas
Title: Nuteistųjų moterų, vartojančių psichoaktyviąsias medžiagas, psichosocialiniai ypatumai
Other Title: Psychosociological peculiarity of incarcerated women influenced of psychotropic substances use
Extent: 76 p.
Date: 30-May-2007
Keywords: pataisos namai;psichoaktyviosios medžiagos;psichosocialinė aplinka;drug users among adolescence;prevalence of alcohol using;risk factors of drug using
Abstract: Stebėjimais ir epidemiologiniais tyrimais pagrįsti duomenys liudija, kad priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimas - grėsmingas socialinis reiškinys. Visuomenėje daugėja socialinių, sveikatos, juridinių problemų, susijusių su alkoholio, tabako ir narkotikų vartojimu. Amerikos visuomenės sveikatos asociacija teigia, kad tabakas yra viena iš pagrindinių ankstyvų mirčių priežasčių bendrojoje populiacijoje ir lemia širdies-kraujagyslių ligas bei vėžinius susirgimus. Alkoholio vartojimas kenkia šeimai, darbui, gimdo socialines problemas, tokias kaip alkoholizmas, nelaimingi atsitikimai, kriminalinė elgsena, smurtas, žmogžudystės, savižudybės. Pasaulio sveikatos organizacijos duomenimis, apie 40-60 proc. visų mirčių dėl tyčinių ir netyčinių traumų priežastis - alkoholio vartojimas. Europoje vykstantys negatyvūs procesai mus pasiekia labai greitai. Dėl patogios geografinės padėties Lietuva tampa alkoholio ir kitų narkotikų tranzito šalimi. Auga narkotikų prieinamumas ir tiekimas, neteisėta jų pasiūla bei paklausa ir poreikis narkotikams. Kovai su tokio pobūdžio blogybėmis nebuvome pasirengę, laiku nepradėjome prevencinės veiklos. Iš kitos pusės – vykstančios greitos permainos šalies ekonomikoje, socialinėje sferoje ir žmonių gyvenime keičia visuomenės požiūrį į kai kuriuos reiškinius, tarp jų ir požiūrį į narkotinių medžiagų vartojimą. Sklando įvairūs mitai apie narkotikus bei jų poveikį žmogaus psichikai. Formuojasi savas jaunimo požiūris į narkotikus ir jų vartojimą. Epidemiologiniais tyrimais nustatyta, kad beveik 16 proc. 15–16 metų amžiaus Lietuvos moksleivių yra bent kartą gyvenime vartoję narkotikus. Su padidėjusia kiekvieno žmogaus teise pasirinkti savo gyvenimo būdą, kartu turėjo padidėti ir asmeninė atsakomybė už savo pasirinkimą. Tačiau pasirinkti savo gyvenimo būdą, principus ir vertybes bei už jas atsakyti lengviau gali suaugęs žmogus. Vaikui tai padaryti sunku: neretai jam tenka prisiimti tėvų ar draugų pasirinktą gyvenimo būdą. Paauglystėje vystosi fiziniai ir intelektualiniai gebėjimai, formuojasi nuostatos ir ugdosi gyvenimo įgūdžiai. Į klausimą ar narkotinių, psichotropinių bei kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimas yra problema, gali atsakyti tik sistemingi ir kvalifikuoti psichosocio-epidemiologiniai tyrimai.
Evidence based on observations and epidemiological research shows that the use of substances that create addiction is a threatening social phenomenon. The society is witnessing a rapid increase of social, legal and health problems caused by alcohol, tobacco and drug use. American social health association claims that tobacco is one of the major causes of death in the general population. The use of alcohol harms family and professional life, leads to social problems such as alcoholism, accidents, criminal behaviour, violence, murders, and suicides. M. Singer and other scientists (1995) analysed psycho-sociologic problems of imprisoned women. The majority of them (81 %) acknowledged having experienced physical and sexual coercion, 83 % having abused alcohol and drugs; 40 % of the women claimed that social security was not available for them. L. A. Teplis and a group of scientists (1996) found out that 52, 4 % of imprisoned women abuse drugs, 23,9 % are alcohol addicted, 13,7 % suffer from a deep depression. Scientist from Western Europe and the USA emphasize in their works that the prison environment is a factor of a serious risk that influences the start and the continuous use of psychoactive substances. The objective and the goals of this research are intended to prove or to reject the hypothesis that the environment of custodial establishments and other psycho-sociological influences the spread of drugs and other psychotropic substances as well as their use. The questionnaire has been compiled on the basis of the ESPAD questionnaire and prof. habil.dr.D.Beresnevičienės adopted questionnaire with some modifications to fit the specific respondent group. Seeking to get more sincere answers, the questionnaire was anonymous; no personal data had to be indicated. The study focus group was formed of convicts from the house of correction in Panevėžys. 175 women participated in the study. There is a public opinion that children who grow up in social establishments or in one-parent families have a stronger tendency to use tobacco, alcohol and other psychotropic substances. Nevertheless, the research has proved the opposite. Alcohol and drugs are often used due to psychological impact. A well known narcologist R. Nait calls alcohol use a symptomatic attempt to solve emotional conflicts. Drug users say that surrounding people or the living conditions are to blame for their addiction. The most common reason of drug use is the wish to distance oneself from problems. The answers of the respondents helped understand their relationships with their family members and friends as well as their psychological state. Convicts form a part of the society that is considered a high risk group. Therefore, custodial establishments must have educational programs based on the opinion that a person who understands the risks of tobacco, alcohol and drug use, will form an anti-drug attitude and come to a rational and logical solution – stop using drugs and stop smoking, moderate alcohol use. The motivation created by such programs must be enhanced by psychological help and social integration. A convict should want to go back to the society where he can receive social security without any fear and addictions.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118990
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

11
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

17
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.