Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118973
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Pivoriūnienė, Ineta
Title: Naujosios (Z) kartos mokinių lyderystės ugdymas kūrybiniais metodais gimnazijoje
Other Title: The development of leadership skills of the new Z generation students using creative methods in gymnasium
Extent: 85 p.
Date: 6-Jun-2016
Keywords: lyderystė;kūrybingumas;iniciatyvumas;leadership;creativity;initiative
Abstract: Baigiamajame darbe analizuojama lyderystės ir kūrybingumo ugdymo santykis. Darbas pradedamas įvadu, kuriame apibrėžiamas temos aktualumas, ištirtumas ir reikšmingumas, nurodomas tyrimo objektas, tikslas, uždaviniai. Pirmas darbo skyrius skirtas teorinei analizei, kurioje analizuojama lyderystės raiška mokykloje, pasidalytoji lyderystė, kūrybingumas ir jo sąsajos su lyderyste. Taip pat aptariama paauglystės tarpsnio charakteristika, naujosios (Z) kartos bruožai. Antrojoje dalyje – pateikiama naujosios (Z) kartos mokinių lyderystės ugdymo kūrybiniais metodais tyrimo metodologija. Trečiojoje dalyje analizuojami 8a ir 8b klasių mokinių gauti duomenys kvazieksperimento metu.
Thesis analyzes the leadership and creativity in education ratio. The work begins with an introduction, which defines the relevance of the subject, and the exploration of the significance, the test object, purpose and objectives. The first section is theoretical analysis, which analyzes the expression of the leadership in the school, distributed leadership, creativity, and its interface with the leadership. It also discusses the adolescence phase characteristic of the new generation Z features. The second part - include the new generation Z students leadership development using creative methods of teaching and study methodology. The third part analyzes data received during the quasi-experiment from 8a and 8b grade students. Keywords: leadership, creativity, initiative.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118973
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

121
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.