Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118971
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Dvilevičienė, Sandra
Supervisor: Dapkus, Dalius;Kepalienė, Inga
Title: Tarpdalykinių ryšių taikymas mokant biologijos 9 - 10 klasėse
Other Title: Cross Curricular application into biology teaching at 9 -10 grades
Extent: 59 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: integracija;tarpdalykinė integracija;tarpdalykiniai ryšiai;integration;transdisciplinary integration;cross curricular
Abstract: Darbe apžvelgtas biologijos ugdymo integralumas, multidiscipiniškumas, mokymo turinys. Tyrimo rezultatai parodė, kad biologijos dalyko specifika sudaro palankias sąlygas tarpdalykiniai integracijai ir tarpdalykinių ryšių taikymui. Biologijos mokytojai supranta tarpdalykinės integracijos svarbą, kadangi integruojant dalykus į biologijos pamokas padedama mokiniams geriau suvokti dalyką ir sukauptas žinias pritaikyti gyvenime. Mokytojų interviu atskleidė, kad tarpdalykinę integraciją technologijų pamokose mokytojai realizuoja bendradarbiaudami tarpusavyje, organizuodami mokinių darbą įvairiose veiklos srityse. Dažniausiai biologijos mokytojai integruoja chemijos, fizikos, informacinių technologijų ir matematikos mokomųjų dalykų žinias.. Tarpdalykinę integraciją mokytojai vykdo vesdami bendras pamokas su kitų dalykų mokytojais, mokiniams primindami kitų dalykų pamokose įgytas žinias, organizuodami įvairius projektus. Mokiniai akcentuoja, kad jiems mokantis biologijos dalyko praverčia kitų pamokų metu įgytos žinios. Šiomis žiniomis mokiniai naudojasi vykdydami projektus ir eksperimentus.
The present thesis overviews the integrity, transdisciplinary and content of biology education. The research results showed that the specific nature of the study subject of biology establishes favourable conditions for integration of study subject content. Biology teachers understand the importance of transdisciplinary integration and Cross Curricular meaning because integration of study subjects into biology lessons help school students better understand the study subject and to apply accumulated knowledge in practice. The teacher’s interview revealed that transdisciplinary integration during biology lessons is implemented through teachers’ cooperation with each other and organising the work of school students in various activity spheres. Most frequently biology teachers integrate chemistry, physics and information technologies. Transdisciplinary integration occurs in joint lessons with teachers of other study subjects or reminding their learners of the material studied during lessons of other study subjects and organising various projects. The school students in the survey emphasised that while learning the study subject of biology other study subjects knowledges are useful. It is applied in projects and experiments.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118971
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

1
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.