Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118960
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bruknytė, Inga
Title: Vaikų lyderystės raiška mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių
Other Title: Expression of children leadership in school for children with special needs
Extent: 73 p.
Date: 2-Jun-2017
Keywords: Lyderystė;raiška;specialieji ugdymosi poreikiai;Leadership;expression;children with special needs
Abstract: Inga Bruknytė. Magistro darbas. Vaikų lyderystės raiška mokykloje, skirtoje mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių. Darbo vadovė doc. dr. A. Galkienė. – Vilnius: Lietuvos edukologijos universitetas, 2017m. Magistro darbe išanalizuota vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, lyderystė ir jos raiška. Įvade yra aprašomas temos aktualumas, nurodoma problema, iškeliamas tyrimo tikslas bei uždaviniai. Pirmoje darbo dalyje analizuojama lyderystės samprata ir išskiriamos lyderio savybes, analizuojama vaikų lyderystė. Antrajame skyriuje analizuojami gauti duomenys apie vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, lyderystės raišką. Analizuojami stebėjimo, grupinės apklausos ir piešinių analizės duomenys. Išvadose pateikti apibendrinti tyrimo rezultatai, pateiktos rekomendacijos.
Master’s Thesis. Expression of children leadership in school for children with special needs.  A supervisor doc. dr. A. Galkienė. – Vilnius: Lithuanian University of Educational Sciences, 2017. Leadership and expression of leadership of children with special needs was analysed in this paper work. Introduction includes the description of the relevance, the stated problem, aim and objectives of the study. The first part of the paper includes the conception of the leadership and the features of the leader are distinguished. The second part is dedicated to analyse results of the research regarding to expression of children leadership. Results were analysed by data from observation, group discussion and drawing analysis. The conclusion includes the generalised results of the study, there are also provided the recommendations.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118960
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

3
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.