Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118956
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Aliubavičienė, Lina
Supervisor: Kvieskienė, Giedrė
Title: Šeimyna kaip socialinė inovacija deinstitucionalizacijos modeliavimo kontekste
Other Title: Foster family as a social innovation in the context of deinstitutionalisation modelling
Extent: 95 p.
Date: 25-May-2017
Keywords: šeimyna;vaikų globa;socialinė inovacija;deinstitucionalizacija;foster family;childcare;deinstitutionalisation;social innovation
Abstract: Straipsnyje analizuojama Lietuvos šeimynų vaiko globos steigėjų patirtis. Remiamasi prielaida, jog pasirinktas tyrimo objektas yra socialinė inovacija. Empiriškai tyrinėjant šeimynų globėjų patirtį siekta apibūdinti, geriau suprasti, kodėl atsirado ir kokiais principais veikia šeimynos Lietuvoje. Straipsnyje atkleidžiamas globėjų požiūris į globą šeimynoje, deinstitucionalizacijos procesą, aptariamos šeimynų problemos ir bendradarbiavimas. Atkleisti veiksniai, kurie lemia sėkmingą vaikų globos modeliavimą šeimynose deinstitucionalizacijos modeliavimo kontekste.
Expanding of foster families is a major step in the context of deinstitutionalisation modelling seeking well-being of children in foster care. The role and importance of social innovations continues to grow, because traditional solutions will not be able to accommodate the modelling of childcare process on the basis of families through internalisation of the family values. The innovations in the social sectors are extremely necessary because they promote positive changes, increase efficiency of foster family activities, cost-efficient solutions and a wider involvement of social and economic partners. Seeking establishment of new foster families in the current context of childcare system deinstitutionalisation, it is important to understand the origin and principles of operation of foster families as a social innovation in Lithuania, the factors that influence foster family activities, how the guardians evaluate childcare in foster families, the deinstitutionalisation process, and to distinguish the childcare process changes in foster families in the context of deinstitutionalisation modelling.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118956
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

55
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

144
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.