Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118949
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Janonienė, Jūratė
Supervisor: Burvytė, Sigita
Title: Ikimokyklinio ugdymo įstaigos pedagogų komunikacija siekiant vaiko gerovės
Other Title: Communication of educators of preschool educational institutions in pursuance of child welfare
Extent: 84 p.
Date: 24-Jan-2017
Keywords: komunikacija;vaikas;bendradarbiavimas;pedagogas;education;preschool;teacher;child
Abstract: Tyrimo objektas – pedagogų komunikacija. Mokslinės literatūros analizės pagrindu išryškinta vaiko gerovės sampratos kaita ir ją įtakojantys veiksniai. Antroje darbo dalyje pateikiama analizė, kuri atskleidžia pedagogų vidinės ir išorinės komunikacijos ypatumus, užtikrinant vaiko gerovę. Taip pat antroje dalyje pateiktos parengtos pozityvios pedagogų komunikacijos, siekiant vaiko gerovės, gaires.
The object of the research – communication of educators. The first section of the thesis highlights the changing and influencing factors of the conception of child welfare on the basis of scientific literature analysis. In the second section of the thesis is presented the analysis, which reveals the particularities of internal and outer ways of communication of educators ensuring the welfare of a child.In addition, the prepared valid guidelines on positive communication of educators in pursuance of child welfare are presented in the second section.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118949
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

67
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

93
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.