Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118943
Type of publication: doctoral thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Nedzinskaitė-Mačiūnienė, Rasa
Supervisor: Barkauskaitė, Marijona
Title: Transformational leadership competency of initial teachers seeking their professionalism
Other Title: Būsimųjų pedagogų transformacinės lyderystės kompetencija siekiant edukacinio profesionalumo
Extent: 74 p.
Date: 26-May-2016
Keywords: transformational leadership;pre-service teacher;pedagogical professionalism;transformacinė lyderystė;būsimasis pedagogas;edukacinis profesionalumas
Abstract: The analysis of scholarly literature showed that initial teacher education for leadership has already been investigated as well as attempts to determine pedagogical professionalism but development of initial teachers’ transformational leadership competency seeking their own professionalism has not been scientifically researched. Moreover, revelation and substantiation of these links are significant from the practical aspect seeking to ensure quality education. Taking into consideration the current practical relevance and lack of empirical evidence, the following research question is raised: why it is relevant to develop initial teachers’ transformational leadership competency while seeking pedagogical professionalism in contemporary Lithuanian schools? The following hypothesis is formulated and confirmed in the dissertation: there exists a direct connection between initial teachers’ transformational leadership competency and pedagogical professionalism, i.e., professionalism may be developed as early as study years through nurturance of initial teachers’ abilities of transformational leadership competency.
Mokslinės literatūros analizė parodė, kad būsimųjų pedagogų lyderystės ugdymas, kaip ir bandymai apibrėžti pedagogo profesionalumą, yra tyrinėtas, tačiau būsimųjų pedagogų transformacinės lyderystės kompetencijos ugdymo(si) siekiant edukacinio profesionalumo moksliškai netirta ir šių sąsajų atskleidimas ir įrodymas yra praktiniu aspektu reikšmingas užtikrinant ugdymo kokybę. Atsižvelgiant į praktinį reikšmingumą ir empirinių įrodymų stoką, keliamas probleminis klausimas – kodėl siekiant šiuolaikinės Lietuvos mokyklos pedagogų edukacinio profesionalumo aktualu ugdyti būsimųjų pedagogų transformacinės lyderystės kompetenciją? Disertacijoje siekiama pagrįsti būsimųjų pedagogų transformacinės lyderystės kompetencijos poreikį siekiant edukacinio profesionalumo. Disertaciniame darbe keliama ir pagrindžiama hipotezė, kad egzistuoja tiesioginis ryšys tarp būsimųjų pedagogų transformacinės lyderystės kompetencijos ir pedagogų edukacinio profesionalumo, t. y. profesionalumas gali būti ugdomas jau studijų metais ugdant transformacinės lyderystės kompetencijos gebėjimus.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118943
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.