Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118939
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Jiexin, Chen
Title: Choral conducting at the normal universities of Lithuania and China: a comparative analysis
Other Title: Chorinis dirigavimas Lietuvos ir Kinijos universitetuose: lyginamoji analizė
Extent: 59 p.
Date: 3-Jun-2016
Keywords: choral singing;conductor;training music teachers;chorinis dainavimas;dirigentas;muzikos mokytojų rengimas
Abstract: Relevance of the research. Chorus is a form of music, but also a comprehensive art, it is comprised form solfeggio, harmony, musical, vocal performances and other tightly intertwined together musical subjects. Moreover, the chorus has long been used as an elegant art form, and has been spread so far, setting off waves of choral upsurge in various regions of the world. So, today's choral education became one of the main focus in many teaching procedures in Normal Universities. Choral conduction class has become a required course for many colleges and universities, and is a popular subject with students who would love to become singers in today's educational career. Chorus is a form of singing. Students can express themselves through music, increase their self-confidence, enhance cohesion, but also participation in the choral singing can also promote self-development of imagination and aesthetic aspects. These are scholars who think so: Abramauskienė & Kirliauskienė (2016); Phuthego (1998); Monks (2003); Radford (2001); Xiaohua (2003) and others. Moreover, chorus not only has an important role in universities, but also promotes social harmony and helps to build a harmonious society which has positive effect on students: Abramauskienė & Kirliauskienė (2016); Yubin (2008); Varvarigou & Maria (2009); Durrant and Himonides (1998); Durrant (2006); Kennedy (2002), etc. These scholars believe that the choral community also has a positive influence. Therefore, university chorus, not only can promote the vigorous development of the music education, but also affects the harmonious society. In preparation of music teachers in the university singing in the chorus is compulsory. Training music teachers at the university, where choral singing is one of the study subjects in the study programme, enhancement of motivation and encouragement of creative self-expression is integrated into various instrumental playing, movement, dance, theatre, fine arts, design and other elements of performance in the chorus. (Abramauskienė & Kirliauskienė, 2016). However, compared with the chorus of relatively developed countries, China's development has just recently started and there is no complete system of music education. In Chinese normal university choral education system and personnel training methods, compared to Lithuanian universities, many problems exist. Comparing with the Lithuanian choral conducting courses, from the survey conducted in Chinese colleges and universities, was found out that there are many problems like the lack of professional choral conductors, piano accompanists, conductor’s teaching materials, practical activities and exchanges. The scholars Rui (2011), Jingjing (2010), Xinrong (2012), Yu (2008) and Bo (2008) also believe that these are important factors which are restricting China's Choral education. So, to evoke the development of Chinese choral conducting in the teaching of the universities, we need to change teaching methods (Wenwen, 2010). I hope this paper can reveal some of the problems in today's Chinese normal university choral teaching setting, and to be able to reform and improve its shortcomings for curriculum, teaching methods and other aspects as soon as possible, pay more attention to the chorus development and personnel training education to promote more vigorous development of China's choral education. This study will focus on the related content of the choral conducting curriculum in Colleges and universities, and will try to resolve the following research problem: what is the difference between the choral conducting classes in Lithuania and China. The aim of the research is to reveal the peculiarities of choral conducting at the normal universities of Lithuania and China. The object of the research is choral conducting at the normal universities of Lithuania and China. The objectives of the research: 1. To reveal the concept of choral conducting in the scientific and methodological literature; 2. To find out the students’ attitudes about choral conducting in the university. 3. To analyze the educational problems and differences in the choral conducting class of Chinese and Lithuanian universities. The methods of the research: 1. The analysis of academic literature 2. Questionnaire 3. Interviews 4. Quantitative and qualitative data analysis
Chorinis dainavimas yra ne tik muzikos forma, bet ir visapusiška meno išraiška. Chorinis dainavimas apima vokalinio muzikavimo technikos, meninės išraiškos priemonių pažinimą, plėtoja muzikavimo ir muzikinės saviraiškos galimybes. Universitete, rengiant muzikos mokutojus, kur dainavimas chore ir dirigavimas chorui yra privalomos veiklos, motyvacijos stiprinimas, kūrybinės saviraiškos skatinimas pasireiškia per įvairių instrumentų, judesio, šokio, teatro, dailės, dizaino ir pan. integraciją į choro pasirodymą. Tyrimo tikslas - atskleisti chorinio dirigavimo ypatumus Lietuvos ir Kinijos universitetuose. Tyrimo objektas - chorinis dirigavimas Lietuvos ir Kinijos universitetuose. Tyrimo uždaviniai: 1. Atskleisti chorinio dirigavimo sąvoką mokslinėje ir metodinėje literatūroje; 2. Išsiaiškinti studentų požiūrį į chorinio dirigavimo kursus universitetuose; 3. Išanalizuoti švietimo problemas bei skirtumus tarp chorinio dirigavimo klasių Kinijos ir Lietuvos universitetuose. IŠVADOS Tyrimas atskleidė, kad daugumai Kinijos studentų patinka chorinio dirigavimo kursas, Lietuvos studentams - netgi labai. Visi studentai turi tam tikrų žinių apie chorinį dirigavimą ir, manau, kad dirigavimo kursas yra labai svarbus. Pagal klausimyno rezultatus, nustatyta, kad Kinijos studentai mano, jog chorinio dirigavimo klasių kurso trukmė (Kinijos universitetuose) yra trumpesnė ir retesnė, trūksta chorinio dirigavimo profesorių, trūksta profesionalių fortepijono akompaniatorių; patys studentai negali staiga pradėti dainuoti iš natų, turi labai mažai galimybių diriguoti klasėje, pamokų metu dainų repertuaras nėra platus, jie negali pasirinkti savo mėgstamų dainų, retai turi galimybę dalyvauti koncertuose, patinka dainuoti ir diriguoti a cappella stiliaus dainas, teikia pirmenybę dainavimui klasėje, o ne dainavimui prieš dirigentą, ir t.t. Lietuvos studentai mano, kad chorinio dirigavimo klasėje jie mokosi daug įvairių tipų bei stilių dainų, turi daugiau praktikos galimybių, mėgsta dainuoti ir atlikti ‚pop‘ dainas, vienodai mėgsta dainavimą ir dirigavimą ir labiau mėgsta diriguoti priešais chorą, o ne tik prieš mokytoją. Klasėje jie turi ne tik galimybę diriguoti chorui, bet taip pat turi daugiau galimybių dalyvauti įvairiose pasirodymuose. Dauguma Kinijos ir Lietuvos studentų mano, kad jie neturi pakankamai įgūdžių diriguoti chorui, tik kartais jie išreiškia savo jausmus diriguodami, nervinasi kai diriguoja chorui, mėgsta dainuoti skirtingų stilių dainas, mėgsta išreikšti savo jausmus chorinio dainavimo metu bei dalyvauti konkursuose. Palyginant chorinio dirigavimo kursus Kinijos ir Lietuvos universitetuose, buvo atskleisti šie mokymo programos, mokymo turinio, metodų, klasės atmosferos, stiliaus ir chorinio repertuaro, praktikos ir konkurencijos galimybių aspektai: Kinijos švietimo sistema ir chorinio dirigavimo klasės dar nėra užbaigtos ir tobulos, mokymo programa yra nepagrįsta, mokymo turinys yra netinkamas, mokymo forma yra taip pat gana atsilikusi, klasėje atmosfera įtempta, mokytojams trūksta žinių ir įgūdžių klasėje, choro repertuaras yra nedidelis, choro atliekamų dainų stilius yra vienas ir pasikartojantis, trūksta praktikos ir konkurencijos galimybių ir taip toliau. Lietuvos universiteto choro ir dirigavimo kurso švietimo sistema - puiki, ugdymo formos ir mokymo turinys - turtingas, klasės atmosfera - aktyvi, daug įvairių stilių chorinių dainų, dažna praktikos ir spektaklių įvairovė ir t.t.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118939
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
chen_jiexin_md.pdf1.04 MBAdobe PDF   Until 2070-06-30View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.