Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118937
Type of publication: master thesis
Field of Science: Psichologija / Psychology (S006)
Author(s): Maciukevičiūtė, Simona
Title: 20 - 37 mėn. vaikų prosocialaus elgesio formavimosi ypatumai
Other Title: Peculiarities of prosocial behavior in toddlers
Extent: 63 p.
Date: 31-May-2017
Keywords: prosocialus elgesys;instrumentinė pagalba;empatija;altruizmas;bendradarbiavimas;prosocial behaviour;instrumental help;empathy;altruism;cooperation
Abstract: Šiuo darbu siekta išanalizuoti vaikų ankstyvosios raidos gebėjimus padėti, kai reikia pagalbos. Tyrimų, nagrinėjančių ankstyvojo prosocialaus elgesio pasireiškimą, nėra daug. Šiuo darbu buvo siekiama pratęsti M. Svetlovos, S. R. Nichols ir C. A. Brownell (2010) iniciatyvą tirti vaikų instrumentinę (veiksmo sąlyga), empatinę (emocinė sąlyga) bei altruistinę pagalbą. Taip pat pakeitus tam tikras eksperimentines sąlygas nustatyti vaikų prosocialaus elgesio pokytį jiems bendradarbiaujant. Iš viso tyrime dalyvavo 19 vaikų. Tyrimas buvo suskirstytas į du etapus: pirmajame etape dalyvavo 19 vaikų (10 mergaičių ir 9 berniukai), kurie turėjo atlikti užduotis esant dviese su tyrėja; antrajame etape – 18 vaikų (9 mergaitės ir 9 berniukai), kurie alternatyvias užduotis sprendė porose ir dalyvaujant tyrėjai. Vaikų amžiaus vidurkis - 2,5 metai. Visi tyrimo dalyviai lankė tą patį privatų darželį. Tyrimo rezultatai parodė, kad nėra statistiškai reikšmingo skirtumo tarp mergaičių ir berniukų prosocialaus elgesio, tačiau išanalizavus duomenis kokybiniu būdu pastebėta, kad berniukai daugiau kartų siūlė savo pagalbą, o mergaitės dažniau guodė ir ramino tyrėją. Taip pat nenustatytas reikšmingas skirtumas tarp vaikų pagalbos suteikimo esant dviejų asmenų santykiuose su tyrėja ir bendradarbiaujant poroje su bendraamžiu. Visgi didžiausias reikšmingas skirtumas nustatytas tarp altruistinės ir veiksmo sąlygų: vaikams sunkiau sekėsi ir daugiausiai suaugusiojo užuominų prireikė, kuomet, norint padėti, reikėjo duoti savo asmeninį daiktą, o ne pabaigti nutrūkusią su veiksmu susijusią užduotį. Tyrimu buvo atrasta, kad prosocialaus elgesio pasireiškimas priklauso nuo amžiaus. Galiausiai buvo nustatytas teigiamas ryšys tarp empatijos ir altruizmo.
The aim of this study is to examine peculiarities of prosocial behavior in toddlers. There are no many researches that investigate early prosocial behavior. By this master thesis we wanted to extend M. Svetlova, S. R. Nichols and C. A. Brownell (2010) initiative to analyze toddlers prosocial behavior in 3 contexts: instrumental (action based), empathic (emotion based), and altruistic (costly). We also wanted to identify the difference between children cooperation and prosocial behavior. Moreover, wanted to determine children's prosocial behavior change in their cooperation by changing certain experimental conditions. The study involved 19 children in total. Research was divided into two stages: the first stage involved 19 children (10 girls and 9 boys) who had performed tasks one-on-one with the researcher; the second stage - 18 children (9 girls and 9 boys), which had performed at alternative tasks with a peer. The average age of children - 2.5 years. All study participants had attended the same private kindergarten. Analysis of the results showed that there was no statistically significant difference between girls and boys in prosocial behavior, but the qualitative date analysis reveald that boys more times offered their assistance, and girls often comforted and calmed victim. There were no significant difference between children's prosocial behavior under the dyadic relationships with researchers and cooperation with peers. However, altruistic helping, which involved giving up an object of the child’s own, was significantly more difficult than instrumental helping and required greater communication from the adult about her needs. The investigation discovered that the occurrence of prosocial behavior depends on the age. Finally, it was a positive relationship between empathy and altruism.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118937
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

26
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.