Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118908
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filosofija / Philosophy (H001)
Author(s): Rutkauskaitė, Diana
Title: F. Dostojevskio filosofinė recepcija
Other Title: F. Dostoevsky's philosophical reception
Extent: 51 p.
Date: 24-May-2017
Keywords: recepcija;laisvė;refleksija;reception;freedom;reflection
Abstract: Šiame darbe analizuojama F. Dostojevskio filosofinė recepcija. Magistro darbe nagrinėjami įvairių tyrinėtojų darbai, skirti šiai problemai tirti. Pagrindiniu tyrimo objektu pasirenktas F. Dostojevskio romano “Broliai Karamozovai” skyrius “Didžiojo Inkvizitoriaus legenda”, kuriame analizuojama tikėjimo problema. Joje Dostojevskis svarsto, kad žmogui suteikta laisvė yra ir Dievo dovana, ir nepakeliama našta. Magistro darbe analizuojama bei lyginama šios romano įdėjų recepcija F. Nietzsches, N. Berdiajevo,. L. Šestovo, A. Maceinos bei M. Bachtino filosofinėje reflekcijoje.
This paper analyzes the F. Dostoevsky's philosophical reception, researching various works of philosophers and critics on this exact problem. The analysis aims to discuss this problem choosing F. Dostoevsky's one of the chapters of novel \"The Brothers Karamazov\" - \"The Legend of The Grand Inquisitor\" in witch author writes about the problem of Faith. Dostoevsky discuss that the freedom and power granted to a person is both Gods greatest gift and unbearable burden. In this paper there are compared and analyzed philosophical reflection of F. Nietzsche, N. Berdiajev, L. Shetov, A. Maceina and M. Bachtin in this novels reception of ideas.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118908
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

60
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.