Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118885
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Skaudžiūtė, Neringa
Title: Mokyklos bendruomenės atsakingumo kryptys ir reikšmė ugdymo rezultatams
Other Title: Aspects of school community responsibility and it's meaning to education results
Extent: 74 p.
Date: 14-Feb-2009
Keywords: atsakomybė;ugdymo rezultatai;ugdymo kokybė;mokyklos bendruomenė;responsibility;education results;education qualification;school community
Abstract: Šio tyrimo tikslas - atskleisti atskirų bendruomenės grupių atsakingumo kryptis ir reikšmę ugdymo rezultatams. Tyrime dalyvavo 125 moksleiviai, kurie mokosi 8-12 klasėse dviejose Kauno miesto mokyklose, kurioms būdingos krikščioniškos vertybės ir tradicijos; 85 su šiais mokiniais dirbantys mokytojai bei 80 mokinių tėvų. Apklausa buvo vykdoma raštu naudojant trijų tipų klausimynus: mokiniams, mokytojams ir tėvams. Tyrimo rezultatai parodė, kad: 1. Tik iš dalies atskiros mokyklos bendruomenės grupės yra linkusios atsakomybę už ugdymo rezultatus perkelti kitiems: didesnė dalis mokinių atsakomybę už ugdymo rezultatus priskiria mokytojams, tačiau nedaug mažiau jų yra linkę ir patys prisiimti atsakomybę; didesnė dalis mokytojų atsakomybę už ugdymo rezultatus prisiima sau; tėvai ją linkę priskirti sau. 2. Egzistuoja ryšys tarp atsakomybės ir ugdymo rezultatų: - mokinių ugdymosi kokybė priklauso nuo jų pačių atsakomybės: kuo atsakingesnis mokinys, tuo geresni jo ugdymo(si) rezultatai ir tuo mažiau nesėkmių jis patiria. - ugdymo kokybė priklauso ir nuo mokytojų požiūrio į mokymo procesą: kuo atsakingesnis mokytojas, tuo geresnių rezultatų pasiekia mokiniai. - tokie metodai, kaip tėvų pagalba mokiniui ruošiant namų darbus, emocinis skatinimas ir poreikių apribojimas vietoj fizinių bausmių, teigiamai įtakoja vaiko ugdymo(si) rezultatus. Dauguma vaikų, kurių tėvai taiko šiuos metodus mokosi labai gerai ir puikiai.
The aim of the study was to estimate the main aspects of school community responsibility and to show it’s meaning to education results. Participants of the study: 125 pupil who are learning in 8-12th forms in two Kaunas city secondary schools, which have specific features – they enshrine the Christian worths and traditions; 85 teachers who are working with those pupil; and 80 parent of those pupil. Stress was estimated with 3 types questionnaire: for pupil, teacher and parent. The results of the study showed that: 1. School comunitie groops are tended to transfer responsibility of education results to other only partially: more pupil transfer responsibility to teachers, but not much less pupil assume it themselves; more teachers assume responsibility themselves; and parent dispense it for themselves. 2. There is a relation between responsibility and education results: the quality of pupils’ education depends on their own responsibility: the more responsible pupil is, the better education results are and less failure he expierences. The qualification of education depends on teachers’ approach to teaching process too: the more responsible teacher is, the better results pupil can seek. Such aspects, as parent’s help for children in doing homeworks, emotional their stimulation and restraint of treats, instead of physical punishments, have positive influence to children education. Majority pupil are learning very good and excelent if their parent practise thiese methods.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118885
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.