Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118836
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Dolgovičienė, Justina
Supervisor: Cibulskienė, Jurga
Title: Multimodalinė metafora video bankų reklamose
Other Title: Multimodal metaphor in video bank advertisements
Extent: 90 p.
Date: 5-Jun-2015
Keywords: multimodalinė metafora;reklama;bankų reklamos;vertybės;multimodal metaphor;advertising;bank advertisements;values
Abstract: Tyrimas buvo sukurtas remiantis klausimu apie multimodalines konceptualiąsias metaforas, panaudotas skirtingų šalių bankų reklamose, sutelkiant ypatingą dėmesį į santykius tarp konceptualiųjų metaforų tikslo ir šaltinio sričių, sukurtų siekiant perteikti numatomas tikslinės auditorijos vertybes. Atsižvelgiant į mokslinio tyrimo klausimą, tyrimo tikslas buvo nustatyti multimodalines konceptualiąsias metaforas ir santykius tarp jų tikslo ir šaltinio sričių, sukurtų siekiant perteikti numatomas tikslinės auditorijos vertybes analizuojant pačių įtakingiausių bankų Lietuvoje, Didžiojoje Britanijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose, Lenkijoje ir Rusijoje video reklamų serijas. Bankų reklamos buvo nagrinėjamos iš kiekybinio požiūrio, pasirenkant kaip metodą multimodalinę kognityvinę diskurso analizę, kuri nagrinėja informaciją, perduodamą per skirtingus komunikacijos kanalus, ir parodo kaip kalba atspindi mūsų mąstymo ypatumus. Tyrimo rezultatai atskleidė konceptualiosios metaforos svarbą video bankų reklamose – visose dešimt reklamų serijose buvo rasta bent viena konceptuali metafora, iš kurių devynios buvo glaudžiai susijusios su reiškiamomis vertybėmis, ir iš kurių aštuonios buvo perteiktos per kelis komunikacijos kanalus. Išskyrus šaltinio sritį KELIONĖ trijose serijose, visos kitos metaforos buvo skirtingos. Apibendrinant, šis tyrimas įrodė, kad egzistuoja didelė tikimybė, jog konceptualiosios metaforos atlieka pagrindo vaidmenį kuriant reklamas, ir parodė, kad visos rastos konceptualiosios metaforos buvo glaudžiai susijusios su perteikiamomis vertybėmis, kas savo ruožtu rodo galimą vertybių sistemų įtaką kuriant konceptualiąsias metaforas. Be to, tyrimas išskyrė santykius tarp tikslo ir šaltinio sričių, kurių dėka buvo perteikiamos vertybės. To pasėkoje galima teigti, kad rezultatai parodė, kad vertybės yra perteikiamos konceptualiųjų metaforų pagalba, sukuriant tam tikrus santykius tarp tikslo ir šaltinio sričių.
The present research focused on the communication of values by multimodal conceptual metaphors in series of video advertisements of two most influential banks in Lithuania, the UK, the USA, Poland and Russia. It claimed that the choice of CMs depends on the projected system of values of the target audience. As the basis for the argument served the fact that conceptual metaphors reflect our understanding and that persuasive communication, such as advertising, focuses on the projected values of the target audience. To prove the statement, multimodal cognitive discourse analysis of CMs and underlying values in the aforementioned advertisement series was carried out. The analysis demonstrated that CMs are closely related to the values they communicate, which suggests possible influence of the system of values in the choice of CMs. It also revealed that the projected values are communicated by creating certain relationships between the target and source domains of CMs. To achieve greater reliability in the present findings, further studies comparing the results with the response of the target audience must be conducted.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118836
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

3
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.