Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118739
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Mekšraitytė, Edita
Title: Hiperaktyvių vaikų šokio ugdymo ypatumai pradinėse klasėse
Other Title: Features of hyperactive children education in primary dance class
Extent: 63 p.
Date: 3-Jun-2014
Keywords: hiperaktyvumas;vaikai;ugdymas;šokis;metodai;hyperactive;disorder;activity;education;methods
Abstract: Daugelis Lietuvos autorių: T. Ramanauskienė (1999), M. Barkauskaitė, V. Grincevičienė, V. Indrašienė, R. Pūkinskaitė, L. Rupšienė (2008) ir kt. nagrinėja hiperaktyvumo sindromą turinčių vaikų ugdymą. Hiperaktyvūs vaikai pasižymi bendrais bruožais – jiems labai sunku tinkamai suplanuoti savo veiklą, sunku nusiteikti darbui, numatyti tinkamą rezultatą, pasirinkti, apsispręsti, tinkama eiga sudėlioti veiksmus, darbą užbaigti iki galo, įveikti kliūtis ir pasiekti norimą rezultatą. Vaikai neramūs, išsiblaškę, impulsyvūs, kartais agresyvūs, judrūs, jie pasižymi sunkiai kontroliuojamais netaisyklingais judesiais. Visi šie hiperaktyvumo bruožai daro įtaką ugdymo procesui – jį veikia neigiamai, destabilizuoja. Lietuvos respublikos specialiojo ugdymo įstatymas (1998), hiperakyvių vaikų ugdymo ir jo specifikos neįvardina, nors esama situacija pabrėžia, kad tai būtų naudinga abiems pusėms - tiek mokytojo, tiek mokinio atžvilgiu. Tuo tarpu Jungtinių Amerikos Valstijų įstatymas “Individuals with Disabilities Education Act“ (IDEA) reglamentuoja vaikų, turinčių hipraktyvumo sutrikimą specifinį mokymą ir užtikrina teises į visapusišką išsilavinimą. L. Rupšienės (1999), atliktas tyrimas Lietuvos mokyklose atskleidžia, jog yra efektyvus sprendimo būdas, kuriuo apibrėžiamos tam tikros taisyklės ir rekomenduojama veikla mokytojui dirbančiam su hiperaktyviais mokiniais. Panaudojus esamas sąlygas, bendrosiose programose (2008), numatytus tikslus, keliamus uždavinius, šokio pamokose, šiems vaikams galime padėti sėkmingai ugdyti savo įgūdžius ir nukreipti savo energiją tinkama linkme. Pasak A. Dervinytės-Bongarzoni (2008), elgesio sutrikimų, kurie apima ir dėmesio bei aktyvumo sutrikimus, turinčių vaikų ugdymas organizuojamas remiantis visų pirma, atsižvelgiant į visuomenės socialines nuostatas ir normas, vyraujančias kultūrines terpes, edukacinę-socialinę ideologiją. Visuomenė nebeatpažįsta vaikų, turinčių specialiųjų poreikių, tampa netolerantiška jiems, tuo tarpu atskirtieji vaikai, praradę socialinius ryšius, kartu praranda ir bendravimo įgūdžius, nebeatpažįsta savo emocijų, jų nevaldo. Kaip teigia V. Piščalkienė (2007), nėra adaptuotų edukacinių priemonių, padedančių kryptingai ugdyti hiperaktyvius mokinius. Iškyla poreikis tyrinėti hiperaktyvių mokinių šokio ugdymo ypatumus tam, kad atrasti tinkamus metodus šių mokinių šokio ugdymui. Aktualu nagrinėti hiperaktyvių mokinių šokio ugdymo ypatumus, nes kaip teigia T. Armstrong (1999), meninio ugdymo panaudojimas kaip priemonė ugdant hiperaktyvius mokinius, gali pakeisti mokinio elgesio ypatumus ne tik pamokų metu, bet gali šiuos mokinius išmokyti atpažinti savo emocijas.
Edita Mekšraitytė. Features of hyperactive children education in primary dance class / dance educology master‘s thesis. Work supervisor: assoc. prof. dr. Birutė Banevičiūtė. - Vilnius, Lithanian university of educational science, 2014. – 63 p. Hyperactive disorder is a chronic incapacitating disorder, which may have impact on many aspects of the individuals life including academics difficulties, social skills and many other spheres of lower class students. It is the most common child psychiatric disorder in Lithuania. Hyperactive Disorder refer to a developmental disorder characterised by a persistent pattern of inattention and or hyperactivity/impulsivity that is more frequent or severe than is typically observed in individual at a comparable level of development. Hyperactivity may affect all aspects of a pupil’s life; its impact may not only be on the child and his/her parents but also on teachers and peers, thereby causing disturbances in the school settings. The “classroom setting” has difficulty for the ADHD pupils because of the many distractions, pupils are told to ‘sit still’,’ don’t talk”, “don’t move”; “keep on the task until the work is done”. None of these things come easily to hyperactive pupils, but dance lessons for these kids are one of favorites activitys. So that‘s why a good idea to give activities for hyperactive children there thay can participate in their strengths and at the same time teaching them discipline, focus and improving their social skills. And the most important goal of dance education in a lower classes are special methods which can ensure a success of the lessons and hyperactive pupils education versatility.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118739
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

12
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

55
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.