Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118735
Type of publication: master thesis
Field of Science: Matematika / Mathematics (N001)
Author(s): Bareišienė, Viktorija
Title: Polinių koordinačių taikymas problemų sprendime
Other Title: Applying polar coordinates to problem solving
Extent: 73 p.
Date: 2-Jun-2014
Keywords: polinis kampas;polinė ašis;integralas;plotas;tūris;polar coordinate system;polar axis;integral;area;volume
Abstract: Darbe nagrinėjamas polinių koordinačių taikymo temos šiuolaikiškumas, aktualumas, patrauklumas. Daroma išvada, kad ši tema galėtų būti atsinaujinačių matematikos ir integruotų su matematika studijų programų objektu. Darbe surinkta ir susisteminta medžiaga gali būti pritaikoma praktiškai. Pirmame darbo skyriuje gvildenami polinių koordinačių sistemos kilmės ir jos taikymo įvairiose žmogaus veiklos srityse aspektai, pateikiama susisteminta teorinė medžiaga apie polines kreives, jų savybes ir braižymą. Antrame darbo skyriuje yra analizuojama, įrodoma ir iliustruojama pavyzdžiais įvairių kreivių lanko ilgio, geometrinių figūrų ploto, geometrinių kūnų tūrio polinėse koordinatėse apskaičiavimo problematika, pateikti darbo autorės sudaryti uždavinių su sprendimais rinkiniai.
Master’s Final Thesis analyses state of the art, relevance and attractiveness of the topic about using polar coordinates. A conclusion is made that this topic could be a subject of the study programme of mathematics and the study programmes integrated with mathematics under revision. Material collected and summarized in the Final Thesis can be used in practice. The first chapter of the Final Thesis analyses the aspects of polar coordinate system origin and use of the system in various fields of human activities; it presents a systematised theoretical material about polar curves, their peculiarities and drawing. The second chapter of the Final Thesis analyses, proves and illustrates by examples the issues of calculating arch lengths of various curves, area of geometrical figures, volume of geometrical figures in the polar coordinates; also collections of problems with ways of doing them created by the author of the Final Thesis are given.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118735
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

13
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.