Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118733
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Praniauskaitė, Miglė
Title: Ugdymo paradigmų raiška 3-4 klasių šokio ugdymo praktikoje
Other Title: The expression of educational paradigms in dance education of third and fourth grades
Extent: 71 p.
Date: 3-Jun-2014
Keywords: ugdymo paradigmos;šokio mokytojai;šokio raiška;educational paradigms;dance teachers;dance expression
Abstract: Švietimo dokumentų lygmenyje įsitvirtina laisvojo ugdymo paradigma, kuri keičia požiūrį į mokinį, švietimą, patį ugdymo procesą. Teoriškai laisvojo ugdymo paradigma švietimo dokumentuose bei ugdymo turinyje yra įsitvirtinusi, bet realiai ir toliau vyrauja klasikinės ugdymo paradigmos bruožai. Šokio mokytojai turėtų suprasti ugdymo paradigmų raišką savo darbe, suvokti kokiu požiūriu vadovaudamiesi ugdo mokinius, tad pasirinktas šio darbo tyrimo objektas - ugdymo paradigmų raiška šokio ugdyme. Tyrimo tikslas – atskleisti ugdymo paradigmų raiškos aspektus 3-4 klasių šokio ugdymo praktikoje. Atitinkamai tikslui pasiekti, iškleti tyrimo uždaviniai: išanalizuoti ugdymo paradigmų raišką Lietuvos švietimo reformos kontekste. Išnagrinėti ugdymo paradigmų raišką pradinio ugdymo Bendrosiose šokio programose bei metodiniuose šokio leidiniuose. Atskleisti ugdymo paradigmų raišką šokio mokytojų darbe. Atskleisti šokio mokytojų ugdymo paradigmų raiškos supratimą.
A new to us paradigm of free education finds its way to the legislative level of education programs, it brings a change in the approach towards student, towards education itself, and the process of education, as such. Theoretically, this paradigm of free education has already found its place in legal framework of our education system and the contents of education; however, in reality the expression of classical education paradigm still continues to dominate. All teachers of dance education should understand the significance of the expression of educational paradigms at their work, to realize the approach based on which their students are educated, thus, the object of the research is – the expression of educational paradigms in dance education. Aim of the research – to reveal aspects of expression of educational paradigms in dance education practice for 3rd and 4th grade. Accordingly, to achieve this goal, the following tasks of the research were set: to analyze the expression of educational paradigms in the context of the reform of education system in Lithuania; to investigate the expression of educational paradigms in General dance teaching programs of primary education and methodological publications; to reveal the significance of expression of educational paradigms in the work process of dance teachers; to discover dance teachers‘ comprehension about the expression of educational paradigms.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118733
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

24
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.