Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118699
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Susaninienė, Diana
Supervisor: Gaigalienė, Marytė
Title: Vadovų vadybinės kompetencijos vaidmuo ikimokyklinės įstaigos veikloje
Other Title: The role of the head's managerial competence on the activity of the pre-school institution
Extent: 102 p.
Date: 11-Jun-2009
Keywords: vadovas;kompetencija;kvalifikacija;vadovavimas;executive;competence;qualification;management
Abstract: Magistro baigiamajame darbe nagrinėjami ikimokyklinės įstaigos vadovo vadybinės kompetencijos, kurios yra svarbios vadovaujant ir valdant ikimokyklinės įstaigos veiklą. Magistrinio darbo tikslas: išanalizuoti šiuolaikinės ikimokyklinės įstaigos vadovo vadybines kompetencijas, tikslus užtikrinant sėkmingą veiklą ir ugdymo kokybę. Teorinėje baigiamojo darbo dalyje aptariami ikimokyklinės įstaigos vadovas kaip vadybininkas, kaip lyderis, išryškinamos pagrindinės vadybinės kompetencijos - švietimo politikos išmanymas ir mokyklos strategijos kūrimas, strateginio plano rengimas bei jo įgyvendinimas, ugdymo proceso valdymas, žmogiškųjų išteklių valdymas bei turto ir lėšų valdymas - kurių pagrindų formuojama ikimokyklinės įstaigos veikla. Pagrindžiama ikimokyklinės įstaigos vadovo vadybinių kompetencijų svarba koordinuojant ugdymo įstaigą, vadovo vadybinių kompetencijų svarba siejama su personalo tobulinimu, kvalifikacijos kėlimu. Tiriamojoje šio darbo dalyje nagrinėjama ikimokyklinių įstaigų vadovų ir ikimokyklinių įstaigų pedagogų požiūris į vadovų vadybines kompetencijas, vadovų funkcijas, analizuojami vadovų ir pedagogų samprotavimai bei atsakymai, analizuojama, kaip bendruomenė dalyvauja visos ikimokyklinės įstaigos veikloje, jos valdyme. Pateikiama ikimokyklinės įstaigos vadovo ir pedagogų nuomonė dėl personalo tobulinimo, kuris tenkintų vadovo ir pedagogo poreikius ir darytų pozityvią įtaką visos ikimokyklinės įstaigos veiklai.
Competence in management of preschool institution‘s executives is researched in master’s degree final work, issue, which is crucial to manage and administer preschool institution‘s activities. Aim of master‘s final work: to analyze competence in management of modern executives of preschool institutions and goals of executives to secure successful activities and quality of education. In the theoretical part of this final work, executives of preschool institutions role as a manager, as a leader is discussed, main competences in management are pointed- knowledge of education politics and development of school strategy, planning and realization of strategy plan, management of educational process, management of human resources, finance and assets management- on the grounds of that, activities of preschool institutions are formed. In coordination process of educational institutions, importance of competence in management of executives of preschool institutions is reasoned, importance of competence in management of executives is associated with development of personnel and rise of qualification. In the exploratory part of final work, it is shown approach of executives and educators of preschool institutions to competences in management of executives, office of executives are analyzed, executives and educators reasoning and responses are analyzed, also how society participates in all activities of preschool institutions, management of activities. Opinion about personnel development of executives and educators of preschool institutions is represented, what would meet the requirements of executive and educators and would influence positively all activities of preschool institution.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118699
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

274
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.