Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118672
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Rupeikaitė, Sigita
Title: Fitogeninio preparato Penergetic - T1315 ir baltyminio priedo Lyprot SG - 9 poveikis viščiukų kraujo biocheminiams ir mėsos kokybiniams rodikliams
Other Title: The impact of phytogenetic preparation Penergetic- T1315 and protein additive Lyprot SG-9 on biochemical characteristics of blood and qualitative characteristics of birds flesh
Extent: 54 p.
Date: 10-Jun-2009
Keywords: fitogeninis;baltyminis;mėsos kokybė;viščiukai;phytogenetic;protein additive;birds flesh;chicken
Abstract: Darbo ekspermentinė dalis buvo atlikta 2004 - 2006 m. VPU Biologinės įvairovės ir technologijų tyrimo laboratorijoje ir AB „Vilniaus paukštynas“. Tyrimų objektu buvo pasirinkti Rosso linijų derinio viščiukai broileriai. Bandyme buvo sudarytos 3 grupės po 100 viščiukų (50 gaidžiukų ir 50 vištaičių) kiekvienoje grupėje. Pirma grupė buvo kontrolinė, o kitos – bandomosios. Kontrolinės grupės viščiukai broileriai buvo lesinami standartiniais kombinuotaisiais lesalais, kurių sudėtyje buvo multienziminė kompozicija Vilzim MFK (gamintojas AB „Biosintezė“). Bandomosios grupės viščiukai buvo lesinami tokios pat sudėties ir maistingumo lesalais, kaip ir kontrolinė grupė, tik antros grupės viščiukai su premiksu papildomai gavo preparato Penergetic – T1315 (gamintojas „Penergetic International AG“, Šveicarija). Į trečios grupės viščiukų standartinius kombinuotuosius lesalus buvo įterpta baltyminio priedo Lyprot SG-9 (gamintojas „Tripolsky biochemical plant“ Ukraina). Fitogeninis preparatas Penergetic - T1315 ir baltyminis priedas Lyprot SG-9 turėjo poveikį viščiukų kraujo biocheminiams rodikliams. Dėl fitogeninio preparato Penergetic - T1315 poveikio, bendras nukleorūgščių kiekis gaidžiukų kraujyje padidėjo 21,35% (p<0,05), o vištaičių - 18,38% (p<0,05), o dėl baltyminio priedo Lyprot SG-9 poveikio, bendras nukleorūgščių kiekis gaidžiukų ir vištaičių kraujyje padidėjo, atitinkamai 11,90% (p<0,05) ir 11,02% (p<0,05) palyginus su kontroline grupe. Bendrųjų baltymų kiekis dėl fitogeninio preparato Penergetic - T1315 poveikio padidėjo tiek gaidžiukų, tiek vištaičių kraujo serume, atitinkamai 5,57% ir 3,51% palyginus su kontroline grupe. Didžiausią poveikį bendrųjų lipidų ir trigliceridų kiekiui viščiukų kraujo serume turėjo fitogeninis preparatas Penergetic - T1315. Bendrųjų lipidų kiekis gaidžiukų kraujo serume buvo didesnis 13,13% (p<0,05), o vištaičių 16,33% (p<0,05), palyginti su kontroline grupe. Trigliceridų kiekis padidėjo atitinkamai 6,89% ir 10,23%, palyginus su kontroline grupe. Fitogeninis preparatas Penergetic - T1315 ir baltyminis priedas Lyprot SG-9 gerino ir viščiukų mėsos kokybę. Fitogeninis preparatas Penergetic - T1315 padidino viščiukų mėsoje riebalų ir mineralinių medžiagų kiekį, atitinkamai 3,12% ir 2,45%, palyginus su kontroline grupe. Baltyminis priedas Lyprot SG-9 padidino viščiukų mėsoje sausųjų medžiagų kiekį 2,33% baltymų 1,34%, ir riebalų 1,36%, palyginus su kontroline grupe. Dėl fitogeninio preparato Penergetic - T1315 poveikio gaidžiukų masė padidėjo 17,20% (p<0,001), o vištaičių 15,66% (p<0,001), palyginus su kontroline grupe. Dėl baltyminio priedo Lyprot SG-9 poveikio gaidžiukų ir vištaičių masė padidėjo atitinkamai 13,66% (p<0,001) ir 8,14% (p<0,001), palyginus su kontroline grupe.
Final thesis experiment was carried out in the Biologic Variety and Technologies Testing Laboratory of Vilnius Pedagogical University in co-operation with the Public Company „Vilniaus paukštynas“ in years 2004 – 2008. For the thesis aims Ross line combination chicken broilers were chosen as test subject. For test purposes, three groups of chicken broilers were formed. First group was a control group, groups 2 and 3 where tentative groups. Control chicken group was fed with standard combined feed with composition of multi-enzyme Vilzim MFK (produced by public company „Biosinteze“, Lithuania). Tentative chicken groups where fed with same, standard combined feed, but instead of Vilzim MFK, chicken broilers received different feed additives. Group 2 has been given Penergetic – T1315 (produced by Penergetic International AG, Switzerland) and group 3 has been given protein feed additive Lyprot SG-9 (produced by „Tripolsky biochemical plant“, Ukraine). Phytogenetic feed additive Penergetic – T1315 and protein feed additive Lyprot SG-9 had an effect on chicken blood biochemical indications. Findings showed that feed additive Penergetic – T1315 affected growth of nucleus acids in blood by 21,35 proc. (p<0,05) for cockerels and 18.38 proc. (p<0,05) for pullets compared to standard feed. In same conditions Lyprot SG-9 increased amount of nucleus acids in blood, respectively, by 11,90 proc. (p<0.05) and 11,02 proc. (p<0,05). Findings also indicate that Penergetic – T1315 feed additive increased blood serum protein level by 5,57 proc. and 3,51 proc.. Penergetic – T1315 also increased the amount of lipids, respectively, by 13,13 proc. (p<0,05) and 16,33 proc. (p<0,05) as well as the amount of triglycerides by 6,89 proc. and 10,23 proc. compared to control group. Never the less phytogenetic feed additive Penergetic – T1315 and protein feed additive Lyprot SG-9 improved chicken meat quality compared to first group chicken meat. Penergetic – T1315 affected the increase of fat by 3,12 proc. and minerals by 2,45 proc.. Compared to control group additive Lyprot SG-9 increased the percentage of dry substances by 2,33 proc., proteins by 1,34 proc. and fat by 1,36 proc.. The total mass of cockerels fed with feed additive Penergetic – T1315 grew by 17,20 proc. (p<0,001), total mass of pullets by 15,66 proc. (p<0,001). Within same conditions Lyprot SG-9 increased total mass of cockerels by 13,66 proc. (p<0,001) and pullets mass by 8,14 proc. (p<0,001).
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118672
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.