Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118640
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Babravičius, Kęstutis
Title: Baigiamųjų klasių moksleivių kompiuterinio raštingumo žinių tyrimas
Other Title: Knowledge of ICT of secondary school graduates
Extent: 46 p.
Date: 6-Jun-2012
Keywords: kompiuterinis raštingumas;informacinės technologijos;tyrimas;ICT;informatics;computer literacy
Abstract: Pastaruoju metu Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama kompiuteriniam raštingumui mokyklose bei visuomenėje, tuo siekiant ugdyti, bei gerinti informacinę visuomenę. Rašant šį darbą buvo apžvelgta informacinių technologijų plėtra Lietuvos mokyklose ir kompiuterinis raštingumas Lietuvoje. Magistrinio darbo metu atliktas anketinis tyrimas, kurio tikslas buvo išsiaiškinti baigiamųjų klasių moksleivių kompiuterinio raštingumo įsisavintas žinias. Tyrimui atlikti buvo sudaryta anketa, apklausti 1596 mokiniai iš įvairių Lietuvos apskričių, atlikta duomenų analizė. Magistrantūros metu iš surinktų duomenų buvo paruoštas ir perskaitytas pranešimas „Baigiamųjų klasių moksleivių informacinių technologijų žinios“ Lietuvos kompiuterininkų sąjungos surengtame renginyje „Kompiuterininkų dienos – 2011“, X mokyklinės informatikos konferencijoje. Pagal pranešimą buvo parašytas straipsnis anglų kalba „Knowledge of ICT of secondary school graduates“, jis yra priimtas ir bus išspausdintas tarptautiniame Rytų ir Vidurio Europos mokslo žurnale „Informatics in Education“.
In recent years more and more attention has been given to computer literacy at schools and overall society in order to develop and improve information society. The expansion of the information technologies at Lithuanian schools as wells as overall computer literacy in Lithuania has been reviewed for the preparation of this thesis, As a part of the thesis, a survey has been conducted in order to determine the level of computer literacy in the students of the final years at secondary schools. For this survey the questionnaire had been created, 1596 school students of various Lithuanian districts have been questioned and the data has been analyzed. During the Master studies, the data received from the survey has been used to prepare and to deliver the presentation entitled “Information Technology Knowledge of the Students in the Final Years at School” at the “Kompiuterininkų dienos – 2011“ organized by Lithuanian Computer Society and at 10 th Conference of School Informatics. Based on the presentation, an article “Knowledge of ICT of Secondary School Graduates” was written and submitted to be published in the international East and Central European science journal “Informatics and Education”.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118640
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

41
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.