Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118546
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Strelkovskis, Marekas
Title: Vidutinių nuotolių bėgikų rengimo ypatumai
Other Title: The middle - distance runners compilation features
Extent: 71 p.
Date: 2-Jun-2009
Keywords: bėgikų rengimas;fizinis išsivystymas;fizinis parengtumas;rezultatas;runners training;physical development;physical qualification;result
Abstract: Jaunųjų sportininkų rengimas yra labai aktualus sportininkams, treneriams, mokytojams, studentams. Todėl išanalizavus jaunųjų (iki 23 m.) bėgikų fizinio išsivystymo ir fizinio parengtumo rodiklius ir jų kaitą, individualius sportininkų rezultatus galima tikėtis gauti naudingos informacijos, kuri vėliau bus naudinga rengiant ir kitus jaunuosius vidutinių nuotolių bėgikus. Tyrimo tikslas – išanalizuoti jaunųjų (iki 23 m.) vidutinių nuotolių bėgikų rengimo ypatumus. Tam, kad tikslas būtų įgyvendintas buvo taikomi tokie metodai: literatūros šaltinių analizė ir apibendrinimas, dokumentų analizė ir apibendrinimas, testavimas, matematinė statistinė analizė.
The juniors athletes training is very relevant to athletes, coaches, teachers and students. Therefore, the analysis of juniors (up to 23 years) runners physical development and physical qualification parameters and their change, the results of individual athletes can expect to receive useful information that will be useful for the preparation and the other juniors of middle-distance runners. The aim of the study - to examine the juniors (up to 23 years) of middle-distance runners training features. For the purpose would be to implement such methods were applied: literature summary and analysis, documentation, analysis and aggregation, testing, mathematical statistical analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118546
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on May 1, 2021

Download(s)

1
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.