Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118545
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Zalieska, Andrius
Title: Meno terapijos organizavimas specialiojoje mokykloje
Other Title: Peculiarity of art education planning in special needs school
Extent: 75 p.
Date: 8-Jun-2012
Keywords: meno terapija;meninis ugdymas;specialioji mokykla;kūrybiškumas;art education;special needs schools;art therapy;people with disabilities
Abstract: Temos aktualumas. Mokymas(is) – visą žmogaus gyvenimą trunkantis procesas, kurio tinkamas organizavimas ir vykdymas, lemia kiekvieno gyvenimo kokybę. Žmogus vystosi ir mokosi nuo pat gimimo, o pagrindinė ir svarbiausia mokymosi vieta – mokykla. Remiantis kadenciją baigusio prezidento V. Adamkaus mintimis: „Tikra mokykla niekada nebuvo ir negali būti vien žinių kalvė“. [32] Pasak jo: „Mokykloje žmonės mokosi bendrauti, gerbti šalia esantį, tikėti juo ir savo tauta, čia prasideda tikrasis žmogiškumas ir tikrasis patriotizmas“. [32] Ypatingo tikėjimo ir pasitikėjimo iš šalia esančio laukia vaikai, turintys specialiųjų poreikių, todėl negalima pamiršti, jog neįgalieji, specialiuosius poreikius turintys žmonės yra mūsų visuomenės nariai, turintys tokias pačias teises kaip ir kiti mūsų visuomenėje. Jiems pagal neįgaliųjų integracijos į visuomenę požiūrį turi būti sudaromos tokios pat ugdymo, darbo, laisvalaikio leidimo, dalyvavimo visuomenės, politiniame ir bendruomenės gyvenime galimybės. Kiekvieno žmogaus integracijos į visuomenę procesas prasideda mokykloje, kurioje, remiantis švietimo memorandumo dokumentu, yra siūloma plačios apimties individuali pagalba organizuotu būdu. Lietuvoje meno terapijos elementai pradėti taikyti palyginti neseniai. Tik po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradėjo kurtis pirmosios organizacijos, besirūpinančios neįgaliųjų meniniu, estetiniu ugdymu. Svarbu tai, jog meno terapijoje ne tiek svarbus rezultatas, kiek pats kūrimo procesas, leidžiantis neįgaliems asmenims pasijusti visaverčiais, savarankiškais, įgauti daugiau gyvenimiškos patirties. Meninė, kūrybinė veikla suteikia pozityvių jausmų, skatina bendravimą kūrybiniame procese, palengvina adaptaciją kolektyve, bei visuomenėje. Taigi menas – vienas iš efektyvių neįgaliųjų asmenų integracijos į visuomenę būdų. Tyrimo problema – meno terapijos elementų taikymas specialiosiose Lietuvos mokyklose, dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Tyrimo objektas – meno terapijos elementai, taikomi dirbant su specialiųjų poreikių turinčiais mokiniais. Tyrimo tikslas – išanalizuoti ir įvertinti meno terapijos procesą vykdomą Lietuvos specialiosiose mokyklose. Tyrimo uždaviniai: 1. Atlikti meno terapijos sampratos teorinę analizę. 2. Išanalizuoti meno terapijos taikymo specialiosiose mokyklose ypatumus administracijos personalo bei tėvų požiūriu. 3. Įvertinti meno terapijos taikymą Lietuvos specialiosiose mokyklose. Tyrimo metodai. Taikomi kokybiniai ir kiekybiniai tyrimo metodai. Kokybiniai: • Mokslinių šaltinių analizė. • Atvirų klausimų apklausa, kurios dumenys analizuoti taikant turinio analizės (content) metodą. Kiekybiniai: • Statistinė analizė, tyrimo duomenis apdorojant Microsoft Excel 2010 programa. Mokslinio darbo struktūra. Magistro darbą sudaro: įvadas, teorinė dalis, tyrimas, išvados, rekomendacijos, literatūros sąrašas, santrauka anglų kalba bei priedai. Bendra darbo apimtis – 75 puslapiai. Įvade apibrėžiamas temos aktualumas, nurodomas tyrimo objektas, problema, tikslas ir uždaviniai. Pirmoje dalyje – meno terapijos teoriniai aspektai – pateikiama mokslinės literatūros analitinė apžvalga. Antroje dalyje – Meno terapijos elementų taikymas ugdant specialiųjų poreikių turinčius vaikus – skiriamas dėmesys meno terapijos elementų pristatymui ir specialiųjų poreikių turinčių mokinių meninių gebėjimų ir raiškos galimybėms meninėje veikloje. Trečioje dalyje – meno terapijos elementų taikymas specialiojoje mokykloje – atskleidžiama meno terapijos įsisavinimo specialiosiose mokyklose sėkmės ir nesėkmės. Literatūros sąrašą sudaro 70 literatūros šaltiniai.
People with disabilities, people with special needs in our society have the same rights as other members of the public. People with disabilities must have the same education, work, leisure, participation in the social life, political and community options. Art therapy is interpreted differently in different countries and in different scientific literature. Art therapy can be appreciated as one of the integration dimension of the disable people into the society. Art is emerging as the most perfect language for all people to communicate, especially while verbal communication is difficult or impossible. Art therapy is applied recently in Lithuania. Art therapy is an effective and useful. But there is problems how to apply it, how to organize the work, what programs and methodological materials you can use in work, how to evaluate the effectiveness, who is suitable professionals for this job, how to adapt art therapy to the general curriculum? Master's paper objective is to analyze and evaluate the art education process peculiarity in the special needs schools. To implement the objective the following tasks were raised: to analyze the general methodological recommendatory documents of the primary and general education programs; to disclose the peculiarity of organizing art education in special needs schools; evaluate the peculiarity of organizing art education in special needs schools and to do the to do the questionnaire research. The object of the research is art education elements for schoolchildren with special educational needs. In the research was participating administrative staff of Lithuanian special needs schools. However, the ongoing development of art education is too slow. We have not enough professional art education teachers that could use high-quality art therapy and psychology techniques. Still are visible lack of information and resources for learning.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118545
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on May 1, 2021

Download(s)

12
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.