Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118523
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Voropaj, Katerina
Title: Mėgėjų pramoginio šokio dalyvaujant televizijos šokių projektuose ypatumai
Other Title: The aspects of social dancers' training engaged in television dance projects
Extent: 46 p.
Date: 4-Jun-2013
Keywords: pramoginis šokis;televizijos projektai;mėgėjų mokymas;aspects of social dancers' training;ballroom dances;tv projects
Abstract: Pastaruoju metu Lietuvą užvaldė realybės šou žanras. Dabar televizjos ir interneto dėka mes galime stebėti begalę realybės šou projektų, kurie atvaizduoja realų gyvenimą, kurių dėka Lietuva atranda naujų talentų arba vieniši žmonės susiranda savo meilę. Informacinės technologijos paskatino ir pramoginių šokių išpopuliarėjimą. Populiarūs televizijos šokių projektai paskatino žmones lankyti pramoginius šokius bei prisidėjo prie daugybės naujų šokių studijų atsiradimo. Mėgėjų šokėjų ir suaugusiųjų šokių mokymosi ypatumai pakankamai plačiai išanalizuoti mokslinėje literatūroje, tačiau iki šiol neaišku, ar mokymasis šokti dalyvaujant televizijos šokių projekte skiriasi nuo tradicinio mokymosi šokių studijose. Tyrimo objektu pasirinktas mėgėjų pramoginio šokio mokymas televizijos projekte metu. Tyrimo tikslas –išanalizuoti mėgėjų pramoginio šokio mokymo, dalyvaujant televizijos šokių projekte, ypatumus. Atlikus temai aktualios literatūros analizę, išsiaiškinta, kad televizija daro didelę įtaką asmenybei, ji pateikia gyvenimo būdo modelius, elgesio normas, vertybių sistemą. Žiūrėdami televiziją, žmonės įgyja galimybę išmokti daugelį naujų dalykų, pvz., šokti. Suaugusiųjų mokymas šokti turi savo ypatumų – mokytojas privalo atsižvelgti į jų fizines, psichologines, socialines charakteristikas. Siekiant atskleisti mėgėjų šokėjų, dalyvaujančių televizijos projekte, mokymo ypatumus, buvo atlikta šokių projektų dalyvių – mėgėjų šokėjų ir choreografų mokytojų apklausa. Tyrime dalyvavo 9 mėgėjai šokėjai (6 vyrai ir 3 moterys) bei 2 choreografai mokytojai. Interviu su mėgėjais šokėjais metu paaiškėjo, kad apklaustųjų dalyvavimo televizijos šokių projekte tikslai buvo skirtingi: vieni siekė populiarumo, kiti norėjo išmokti šokti, tačiau dalyvavimo televizijos šokių projekte lūkesčiai pasitvirtino. Prie lengvai ir sunkiai besisekančių mokytis šokių informantai priskyrė skirtingus šokius, tai priklausė nuo jų fizinio pasiruošimo, įdėto į šokių mokymąsį darbo bei šokio charakterio. Informantai analizuodami savo darbą su šokių partneriu teigia, kad santykiai poroje pasižymėjo tiek pozityviais, tiek negatyviais aspektais. Kalbėdami apie kompozicijos siužeto sprendimo būdus, didžioji dalis mėgėjų šokėjų teigė, kad rėmėsi muzika ir personažų kūrimu. Choreografų mokytojų interviu ir pedagoginės patirties analizė atskleidė šiuos pramoginio šokio mokymo, dalyvaujant televizijos šokių projekte ypatumus: šokio technikos mokymas, bendravimo su mėgėju ypatumai, kūrimas reikalingo vaizdo televizijai, įdomių personažų paieška, prisitaikymas prie mėgėjo sugebėjimų ir fizinio pasiruošimo, kompozicijos siužeto kūrimas.
In recent years Lithuanian television has been taken over by the reality TV show genre. Due to television and Internet we have the opportunity to watch many reality shows, representing real life and enabling us to discover new talents or help people to find new love. Advancemenet in IT technologies enabled the popularisation of ballroom dance. Popular dance TV shows stimualted public interest in ballroom dance, which lead to the opening many more new dance studios. The aspects of social dancers‘ and adults‘ teaching are well described in academic literature. But it is still unlear wether training for the reality TV project is different from training in dance studio. The object of the study is training of social dancers engaged in the reality dance TV project. The study is aimed at analyzing the aspects of social dancers participating in reality TV projects. The analysis of literature revealed teh great influence of television on personality. Television provides lifestyle, behavior norms, social values. Reality TV projects provide the opportunity for people to learn lots of new things (e. g. dance). Adult dance training is influenced by participants‘ physical, psychological and socials characteristics. In order to discover the features of training social dancers‘ participating in TV dance projects, the survey was conducted. Nine social dancers (3 female, 6 male) and two choreographers (male and female) participated in the survey. The survey revealed different aimes for participation of all social dancers who took part in TV project. Some of them were looking for popularity, while others were looking advance in their dancing skills. Generally, all of them were satisfied with the experience. The participants evaluated the difficulty of dances differently. It depended on the participants‘ physical level, amount of work put in and the type of the dance. All the informants stressed that their work with partners examined both positive and negative aspects of this experience. The storyline compostion solutions were based on music and character creation. The interview of choreographers and their teaching analysis revealed the following aspects of social dancers engaged in TV shows training: the training of dance technique, features of communication, the creation of appropriate TV picture, search for exciting characters, adapting to the social dancers‘ physical level, as well as the development of composition plot.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118523
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on May 1, 2021

Download(s)

26
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.