Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118347
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kaškevičius, Egidijus
Title: 15 – 16 m. futbolininkių, krepšininkių, tinklininkių sportinio judėjimo gebėjimai
Other Title: Motor skills of 15–16 yers old soccers, basketball and volleyball players
Extent: 46 p.
Date: 5-Jun-2015
Keywords: kinematiniai ir kinetiniai rodikliai;vertikalus šuolis;koreliacija;kinematic and dynamic indicators;vertical jumps;correlation
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti ir palyginti 15 – 16 m. merginų krepšinio, futbolo, tinklinio žaidėjų antropometrinius rodiklius ir judėjimo gebėjimus. Matematinė statistika. Apskaičiuoti rodiklių aritmetiniai vidurkiai – , vidurkių paklaidos ± , standartiniai nuokrypiai ± S, rodiklių skirtumų reikšmingumo lygmuo p. Skaičiavimas atliktas SPSS programa (13,0 versija). Tyrimų rezultatai parodė, kad krepšininkės yra aukščiausios ir jų kūno masė didžiausia. KMI, raumenų, riebalų kiekybiniai rodikliai visų žaidėjų yra panašūs ir atitinkantys šio amžiaus sportininkių standartus. Aukščiausiai pašoka h (m) tinklininkės (0,40 m), šiek tiek mažiau krepšininkės (0,37 m) ir futbolininkės (0,33 m). Reikšmingai didesnė atsispyrimo jėga F max (N) yra krepšininkių palyginus su tinklininkėmis ir futbolininkėmis (p<0,001). Kojų raumenų reaktyvumas R(Hz) geriausias yra futbolininkių ir ryškiai skiriasi nuo tinklininkių (p<0,002). Atlikto darbo A(J), galingumo P(W) ir santykinio galingumo Ps (W/kg) rodikliai geriausi yra krepšininkių ir reikšmingai skiriasi nuo futbolininkių (p<0,001). Tyrimų rezultatai parodė, kad egzistuoja reikšmingi kai kurių sportinio judėjimo rodiklių skirtumai nulemti sportininkių antropometrinių rodiklių, treniruočių programų ir varžybų. Rodiklių koreliaciniai ryšiai patvirtina, sportinius rezultatus sąlygoja judėjimo momentinis, absoliutus greitis, absoliutus ir momentinis galingumas, kas užtikrina didesnį erdvės ir laiko pranašumą, judant vertikalia kryptimi, įveikiant tik savo kūno sunkį.
The aim of the work was to establish and compare 15–16 years old basketball, soccer and volleyball players’ anthropometric indicators and motor skills. Mathematical statistics. Arithmetic mean , mean error ± , standard deviation ± S, data difference significance level p were calculated. The data were processed using SPSS program (version 13.0). The results showed that basketball players’ height and body weight indices were of the highest value. Quantitative indices of BMI, muscle and fat were of similar value for all the players and corresponded to the standards of female athletes of such period of age. The highest jump value h (m) was recorded for volleyball players (0.40 m), less – for basketball players (0.37 m) and soccer players (0.33 m). Take-off power Fmax (N) was significantly greater for basketball players in comparison with volleyball and soccer players (p<0.001). Leg muscle reactivity indicator R (Hz) for soccer players appeared to be the best, and was considerably different from volleyball players (p<0.002). Indicators of the work performed A (J), power P (W) and relative power Ps (W/kg) were the highest for basketball players and were significantly different from the ones of soccer players (p<0.001). The results of the study showed existing significant differences in some sport movement indicators due to female athletes’ anthropometric indices and their training programs with competitive activity.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118347
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

5
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

6
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.