Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118290
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Germanaitė, Raminta
Supervisor: Tamošiūnas, Tadas
Title: Tabako vartojimas tarp paauglių: situacija, problemos, tendencijos
Other Title: Tobacco usage among adolescents: situation, problems, tendencies
Extent: 65 p.
Date: 19-May-2009
Keywords: tabakas;paugliai;situacija;problemos;tendencijos;tobacco;adolescents;situation;problems;tendencies
Abstract: Viena iš aktualiausių šių dienų Lietuvos sveikatos problemų – didėjantis paauglių psichoaktyvių medžiagų (tabako, alkoholio, narkotinių medžiagų) vartojimas. Darbo tikslas – nustatyti ir paaiškinti tabako vartojimo situaciją ir tendencijas tarp 14-15 metų moksleivių. Tikslui pasiekti iškelti uždaviniai – išsiaiškinti psichoaktyių medžiagų vartojimo paplitimą, išnagrinėti psichoaktyvių medžiagų vartojimo veiksnius ir palyginti tabako vartojimo tendencijas 14–15 metų moksleivių tarpe. Siekiant palyginti tabako vartojimo situaciją ir problemas buvo atliktas tyrimas. Jo metu apklausta 14-os metų 777 moksleiviai. Darbe vadovaujamasi dviem duomenų masyvais – ESPAD 07 tyrimo duomenimis (15 m. moksleiviai) ir magistrantės surinktais duomenimis (14 m. moksleiviai). Tyrimo rezultatai rodo, kad 15 metų moksleiviai daugiau rūko nei 14 metų moksleiviai, tačiau aiški jaunėjančio amžiaus pradedančių rūkyti tendencija. Pagrindinės problemos: tėvų griežtos ir pastovios kontrolės stoka, bei moksleivių tikslingo laisvalaikio užtikrinimo problema.
One of the most important health problems in today's Lithuania is the increasing usage of psychoactive substances (tobacco, alcohol, drugs). The aim of this paper is to evaluate and explain the situation and tendencies of tobacco usage among 14-15 year old schoolchildren. The main tasks in order to achieve this aim are to find out the prevalence of the usage of psychoactive substances, to explore the factors of the usage of psychoactive substances and to compare the tendencies of tobacco usage among 14-15 year old schoolchildren. The research was conducted in order to compare the situation of tobacco usage and problems. 777 schoolchildren of 14-15 year old were questioned during this research. Two sets of data were used in this paper: the data from ESPAD 07 research (15-year-old schoolchildren) and the data, which was collected by the postgraduate student (14-year-old schoolchildren). The results of this research show that 15-year-old schoolchildren smoke more than 14-year-old schoolchildren but there exists a clear tendency for first-timers to get younger. The main problems identified are: the lack of parents' strict and continuous control and unwarranted schoolchildren's purposeful free time.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118290
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

16
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.