Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118270
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Lavickas, Robertas
Title: 10–18 metų mokinių dalyvavimo Lietuvos Dainų šventėse motyvacijos aspektai
Other Title: Motivational aspects of 10 to 18-year-old youth participation in Lithuanian Song festivals
Extent: 81 p.
Date: 3-Jun-2015
Keywords: sociologija;meno funkcijos;motyvacijos aspektai;Dainų šventė;sociology of art;choral singing;motivation;Lithuanian Song Festival
Abstract: Robertas Lavickas. 10–18 metų mokinių dalyvavimo Lietuvos Dainų šventėse motyvacijos aspektai. Darbo vadovė doc. dr. E. Sakadolskienė, - Vilnius, Lietuvos edukologijos universitetas, 2015. – 74 p. Rengiantis šventėms kolektyvų vadovai, atlikėjai bei patys šventės rengėjai patiria naujų iššūkių, atranda naujų įspūdžių bei išgirsta naujų poreikių. Kaskart organizatoriams, dalyviams kyla įvairių klausimų, problemų kurioms analizuoti Lietuvoje yra atlikta labai mažai sociologinių tyrimų. Bendradarbiaujant su šventės dalyviais, kolektyvų vadovais ieškojau ir vertinau vaikų dalyvavimo ar nedalyvavimo aplinkybes, analizavome jų patirtį, rengimosi aspektus, bei problemas. Tyrimo objektas - 10–18 metų mokinių dalyvavimo Lietuvos Dainų šventėse motyvacijos aspektai. Darbo tikslas - Išsiaiškinti muzikines ir nemuzikines motyvacijas, kurias mokiniai įvardija dalyvaudami Dainų šventėse ir padėti rengėjams geriau suprasti motyvuojančius veiksnius. Tyrimo uždaviniai 1) Atlikti mokslinės literatūros analizę apie muzikinį tapatumą, temai aktualius meno sociologijos ir psichologijos aspektus; 2) Išsiaiškinti kurie veiksniai daro įtaka mokiniams sprendžiant ar dalyvauti meno kolektyvuose bei Dainų šventėse; 3) Atskleisti kolektyvų vadovų požiūrį į vaikus motyvuojančius veiksnius; 4) Nagrinėti, kaip informaciją apie mokinių motyvacijos aspektus galima naudoti sprendžiant rengimosi dainų šventėms problemas. Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros ir sociologinių tyrimų sisteminė apžvalga; 10-18 m. mokinių anketinės apklausos (remiantis doc. R. Girdzijauskienės 2009 m. dainų šventės tyrimu) antrinė analizė; grupinės diskusijos su kolektyvų dalyviais; Individualūs interviu su kolektyvų vadovais; Kiekybynė ir kokybinė duomenų analizė.
Robertas Lavickas. Motivational aspects of 10 to 18-year-old youth participation in Lithuanian Song festivals. Supevisor Dr. Emilija Sakadolskienė, – Vilnius, Lithuanian University of Educational sciences, 2015. – 74 p. In preparation for Song Festival celebrations choir leaders, artists and festival organizers are faced with new challenges, discover new aspects and encounter new needs. Each festival provides organizers and participants with questions and problems that are not analysed sufficiently. In collaboration with the Song festival organizers, participants and choir leaders I examined the circumstances of children's participation or non-participation, analysing their experiencse, preparation for the festival, as well as emergent problems. The focus of the study was the motivational aspects of 10-18 year old student participation in Lithuanian song festivals. The main aim - to find out the musical and non-musical motivations, which students identified that might help developers better understand the motivating factors. Objectives: 1) To conduct an analysis of the theoretical and professional literature about musical identity, sociology and psychology that were relevant to the topic. 2) To identify which factors affect students in deciding whether to participate in school music ensembles and Song Festivals. 3) To find out chorus leaders’ attitudes towards children and what motivates them. 4) To investigate how information about students' motivational aspects can be used for solving problems in preparation for Song Festivals. Methods of the research: A systematic review of relevant literature, a written survey of participants (including a secondary analysis of a previous survey and a new follow-up survey), group discussions with Song festival participants, individual interviews with choir leaders, quantitative and qualitative data analysis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118270
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on May 1, 2021

Download(s)

96
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.