Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118269
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Zujevas, Igoris
Title: Įvardžiuotinių būdvardžio formų vartojimas Lietuvos ir Latvijos gimtakalbių ir kitakalbių mokinių rašytinėje kalboje
Other Title: The use of pronominal adjectives in the written language of native and non-native speakers from schools of Lithuania and Latvia
Extent: 125 p.
Date: 8-Jun-2018
Keywords: įvardžiuotiniai būdvardžiai;mokinių kalba;rašiniai;Lietuva;Latvija;pronominal adjectives;written language;pupils;Lithuania;Latvia
Abstract: Šiame magistro darbe ,,Įvardžiuotinių būdvardžio formų vartojimas Lietuvos ir Latvijos gimtakalbių ir kitakalbių mokinių rašytinėje kalboje” morfologiniu, sintaksiniu ir leksiniu semantiniu aspektais analizuojamos įvardžiuotinių būdvardžių formos. Pasirėmus teorine Lietuvos ir užsienio kalbininkų literatūra, taip pat – dokumentais, reglamentuojančiais gimtosios ir valstybinės kalbos ugdymą Lietuvos ir Latvijos gimtakalbių ir kitakalbių mokyklose, atliktas lingvistinis tyrimas, kurio metu metu išskirti mokinių įvardžiuotinių būdvardžių vartojimo rašytinėje kalboje ypatumai. Baigiamojo magistro darbo tikslas – išanalizuoti ir reziumuoti Lietuvos ir Latvijos lietuviškų ir nelietuviškų, latviškų ir nelatviškų mokyklų mokinių rašiniuose vartojamų įvardžiuotinių būdvardžių formų morfologines, sintaksines, leksines semantines ypatybes, palyginti dviejų kaimyninių valstybių mokinių įvardžiuotinių būdvardžių vartojimą. Atlikto tyrimo problema – ar reikšmingai skiriasi įvardžiuotinių būdvardžių vartojimas Lietuvos ir Latvijos gimtakalbių ir kitakalbių mokinių rašytinėje kalboje? Tyrimo metu surinkta ir suskaitmeninta 100 rašinių: 47 rašiniai iš mokyklų, esančių Lietuvoje ir 53 rašiniai iš latviškų mokyklų. Rašiniuose įvardžiuotiniai būdvardžiai aptinkami 175 kartus. Gauti duomenys parodo, kad, lyginant gimtakalbių ir kitakalbių Lietuvos ir Latvijos mokinių rašytinėje kalboje vartojamas įvardžiuotinių būdvardžių formas, reikšmingai skiriasi šių formų rašyba, vartojimas.
In the current MA thesis called The Use of Pronominal Adjectives in the written language of native and non-native speakers from schools of Lithuania and Latvia pronominal adjectives were analyzed by morphological, syntactical and lexical-semantic aspects. The analysis of theoretical material is based on the previous research by linguists from Lithuania and abroad, as well as documents which regulate the programs of State language in different Native and Non- native schools of Lithuania and Latvia. The analysis led to linguistic research of specific features in using pronominal adjectives in the written language of native and non-native speakers from Lithuania and Latvia. The aim of this paper was to analyze and resume the use of pronominal adjectives which were used by the students from Lithuanian and Latvian native and non-native schools. The data consisting of written language was analyzed according to morphological, syntactical and lexical-semantic features. Therefore, the usage of Pronominal Adjectives in two neighboring countries – Lithuania and Latvia were compared. The problem of the current paper leads to the question: what is the difference between the usage of pronominal adjectives in Lithuania’s and Latvia’s native and non-native pupil’s written language? Does it differ from one another? 100 essays were collected manually – 47 from the schools of Lithuania and 53 from the schools of Latvia. As a result, pronominal adjectives were used 175 times. The comparative analysis of the written language of pupils from Lithuania and Latvia showed, that there is a quite significant difference in their usage of pronominal adjectives.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118269
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

176
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.