Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118233
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kovalenko, Valentina
Title: Gatvės šokis kaip delinkventinio elgesio ir rizikos grupės paauglių socializacijos prielaida
Other Title: Street dance as a prerequisite of the socialization of teenagers of delinquent behaviour and risk groups
Extent: 68 p.
Date: 2-Jun-2016
Keywords: gatvės;šokis;delinkvencija;paaugliai;socializacija;street;dance;delinquent;socialization;teenagers
Abstract: Šiandieninėje visuomenėje atsiranda begalė veiksnių, kurie daro įtaką paauglių elgesiui ir sprendimams, tad nepilnamečiai tampa viena iš pažeidžiamiausių visuomenės grupių (Žukauskienė, 2012; Svirnelis, 2012 ir kt.). Jie ypatingai jautriai reaguoja į įvairius sociokultūrinius, ekonominius ir politinius pokyčius, vykstančius visuomenėje. Tad nenuostabu, kad paauglių nusikalstamumas, delinkventinis jų elgesys yra viena iš opiausių socialinių problemų Lietuvoje. Vis dažniau atkreipiamas dėmesys į delinkventinio elgesio ir rizikos grupės paauglius bei jų daromus nusižengimus, vis jaunėjantį šio elgesio paauglių amžių. Žiniasklaidoje vis dažniau kalbama apie nepilnamečių nusikalstamumą, įsivėlimą į recidyvistines veiklas. Neretai delinkventinio elgesio ir rizikos grupės paauglių taikinys – jų bendraamžiai. Vyrauja patyčios, netolerancija, smurtas vienas prieš kitu, o tai ypač trukdo jų socializacijai. Socializacijos proceso gerinimui yra labai artima hiphopo subkultūra, kuri skelbdama vienybės ir susibūrimo idėją, pamažu jungia skirtingus žmones į vieną būrį, skatina toleranciją, taiką ir pagarbą vienas kitam. Hiphopo subkultūra (o kartu ir gatvės šokis) turi ir ugdomąjį aspektą – šokėjai auga ir tobulėja ne tik fiziškai, įgaudami tam tikras technikas, bet ir dvasiškai – tvirtindami socialinius ryšius, bei skiepydami įvairiapusę toleranciją bei pagarbą vieni kitiems. Tad iškyla klausimai: kaip gatvės šokis gali padėti delinkventinio elgesio ir rizikos grupės paauglių socializacijai? Kaip įtraukti delinkventinio elgesio ir rizikos grupės paauglius į šį procesą?
Nowadays society pays more and more attention to teenagers of delinquent behaviour and risk groups and their negligence, also the decreasing age of the teenagers of such behaviour. A frequent target of the teenagers of delinquent behaviour and risk groups is their rivals. Bulling, intolerance, abuse dominate between them usually. The mentioned trend could be noticed in the communication of the visitors of Children and Adolescent Day Centre, teenagers of delinquent behaviour and risk groups have no idea how to communicate and how to become a full part of social life, what is a feeling of community, tolerance and team-action. The mentioned young people become outcast due to their behaviour or social status, feel not unwanted, so use to restrict themselves from others and from a part of a society. That is why it is very important to ensure them not staying outcast and being socialised timely. In order to improve socialization process, Hip Hop sub culture is used frequently as it declares ideas of unity, peace and team action, involves different people into one team gradually, promotes tolerance and respect one to another. Hip Hop sub culture (together with street dance) covers an educational aspect – the dancers grow and improve themselves not only physically, gaining appropriate technique skills, but also morally by enforcing social relations, grafting full ranged tolerance, peace and assistance feeling for each other.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118233
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
valentina_kovalenko_md.pdf947.3 kBAdobe PDF   Until 2026-06-07View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

4
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.