Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118219
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Norvaišaitė, Jurgita
Title: Vietos savivaldoje dirbančių socialinių darbuotojų požiūris į įgytų kvalifikacijų turinį
Other Title: The attitude of social workers employed in self-governing bodies of municipality towards their acquired competences
Extent: 81 p.
Date: 9-Jun-2009
Keywords: vietos savivalda;socialinis darbas;kompetencija;self-governing body;social work;competence
Abstract: Pirmą kartą apie socialinį darbą Lietuvoje pradėta kalbėti tik apie 1990 metus. Paprastai profesijos įvaizdis išlieka toks, kokią ją pamato visuomenė. Nuo profesijos įvaizdžio tiesiogiai priklauso ir jos statusas. Socialiniai darbuotojai, dirbantys vietos savivaldos institucijose, turi įgiję tam reikalingą kvalifikaciją, tačiau iki šiol nėra atlikta jokių tyrimų susijusių su socialinio darbuotojo turimomis kompetencijomis dirbant vietos savivaldos institucijose: savivaldybėse, seniūnijose. Socialinis darbuotojas yra asmuo, kuris vykdo socialinę veiklą vietos savivaldos institucijose. Norėdamas tinkamai atlikti savo darbą, socialinis darbuotojas privalo turėti reikiamą kompetenciją. Kompetencija yra gebėjimas pritaikyti turimas žinias, įgūdžius, vertybes konkrečiomis aplinkybėmis. Žinios ir įgūdžiai – pagrindiniai veiksniai padedantys pasiekti geresnių darbo rezultatų bei kompetentingai atlikti savo darbą. Vertybės – yra socialinio darbuotojo nuostatos ir požiūris į klientą. Šio darbo tikslas yra atskleisti socialinių darbuotojų, dirbančių vietos savivaldos institucijose požiūrį į įgytas kompetencijas. Tyrimo objektas – socialinių darbuotojų, dirbančių vietos savivaldoje požiūris į įgytas kompetencijas. Tyrimo metu buvo apklausti socialiniai darbuotojai, dirbantys vietos savivaldos institucijose. Tyrime dalyvavo 92 respondentai. Paaiškėjo, jog dauguma respondentų yra įgiję reikalingų žinių ir gebėjimų, tačiau kai kurie gebėjimai bei žinios turėtų būti tobulinami kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose ir panašiai.
It was only in the year 1990 that the notion of social work appeared in public discourse in Lithuanian. The image of the profession as a rule is preconditioned by the prevailing public attitudes. The status of the profession in turn is directly linked to this image. Though social workers at local self-governing bodies of municipality are qualified in professional terms, has been no research done as yet about the employees’ acquired competences. The social worker is an individual who is responsible for the social activities in the self-governing institutions. In order to properly carry out the work the social workers must have the necessary competences. Competence is the ability to adapt the acquired knowledge, skills, and values, in the specific circumstances. Knowledge and skills are the key factors in helping in to achieve better results and to perform their work at the necessary level of competence. Values are manifested by the social worker provisions and the attitude towards the client. The aim of this work is to reveal the attitude of social workers employed in self-governing bodies of municipality towards their acquired competences. The object of the study is the attitude of social workers employed in self-governing bodies of municipality towards their acquired competences. For the completion of the study, social workers in local government institutions were interviewed. The study involved 92 respondents. It was discovered that the majority of the respondents had acquired the necessary knowledge and skills, but some of the skills and knowledge should be further developed in professional training courses, seminars etc.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118219
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

201
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.