Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/118123
Type of publication: master thesis
Field of Science: Biologija / Biology (N010)
Author(s): Barauskas, Artūras
Title: Nauji duomenys apie šiaurės Lietuvos Nepticulidae faunos (Insecta, Lepidoptera) taksonomiją, chorologiją ir trofinius ryšius
Other Title: New data on taxonomy, chorology and trophic relationships of Northern Lithuanian fauna of Nepticulidae (Insecta, Lepidoptera)
Extent: 63 p.
Date: 6-Jun-2016
Keywords: Nepticulidae;fauna;taksonomija;chorologija;trofiniai ryšiai;Nepticulidae;fauna;taxonomy;chorology;trophic relationships
Abstract: Renkant medžiagą šiam darbui buvo identifikuotos 23 mažųjų gaubtagalvių rūšys, kurių 20 – tyrimų vietovėje aptiktos pirmą kartą. Šiaulių rajono mažųjų gaubtagalvių fauna nėra vienalytė tiek trofinės specializacijos atžvilgiu, tiek chorologiškai. Vertinant pastaruoju aspektu, Šiaulių rajono fauną sudaro rūšys, kurios priskiriamos 7 chorologinėms grupėms. Didžiausią dalį jų sudaro Eurosubmediteraninės (10 rūšių arba 36 proc.) bei Euronemoralinės (6 rūšys arba 21 proc.) chorologinių grupių atstovai. Vertinant Šiaulių rajone aptiktas mažųjų gaubtagalvių rūšis pagal jų mitybinę specializaciją bei trofinius ryšius, didžiąją dalį jų sudaro monofagai (54 proc.), o likusią dalį apylygiai sudaro vienalypiai (21 proc.) ir tikrieji (25 proc.) oligofagai. Iš viso tyrimo vietovėje aptiktos mažųjų gaubtagalvių rūšys minuoja 20 genčių augalus, 2 genčių (Malus ir Quercus) augalus minuoja 4 skirtingų rūšių vikšrai kiekvieną. Plačiausiu minuojamų augalų spektru pasižymi Stigmella oxyacanthella, kurio vikšrų galima aptikti minuojant net 4 skirtingų genčių augalus: Malus (M. domestica), Crataegus (C. monogyna), Pyrus (P. communis) ir Amelanchier (A. ovalis). Šiame magistriniame darbe pateikiamos originalios Šiaulių rajone aptiktų mažųjų gaubtagalvių vikšrų minų nuotraukos, parengti šių rūšių aprašai bei atnaujintas Šiaulių rajone aptiktų mažųjų gaubtagalvių rūšių sąvadas.
During our study 23 species of pygmy moths (Nepticulidae) were identified for the first time in Šiauliai, and 20 of them were identified for the first time in North-Central climatic zone of Lithuania. Nepticulidae fauna in Šiauliai District is diverse in trophic and chorological perspectives. Chorological analysis of the fauna of Šiauliai District showed that species found in this area belong to 7 chorological groups. Most of them belong to Euro-Submediterranean group (10 species or 36%) and Euro-Nemoral group (6 species or 21%). After analysis of Nepticulidae material that was collected in Šiauliai District it was found that in trophic perspective most of the species are monophagous (54%), and the remaining part is almost evenly composed of narrow oligophagous (21%) and broad oligophagous (25%) species. The Nepticulidae species identified in the research area mine plants from 20 genera and 2 of those are being mined by 4 different Nepticulidae species each. Stigmella oxyacanthela has broadest specter of trophic relationship; larvae of this moth can be found on plants from 4 different genera: Malus (M. domestica), Crataegus (C. monogyna), Pyrus (P. communis) and Amelanchier (A. ovalis). This thesis also provides original photos of plants with mines formed by Nepticulidae occurring in Šiauliai District, also descriptions and an updated list of species identified in Šiauliai District.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/118123
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
arturas_barauskas_md.pdf5.19 MBAdobe PDF   Until 2999-12-31View/Open
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.