Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117942
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Guželienė, Ramunė
Title: Pensionato kontingento psichosocialiniai poreikiai, ju realizavimo strategija
Other Title: Psychosomatic needs of the residents of a nursing home and the strategies of implementing their needs
Extent: 74 p.
Date: 28-May-2008
Keywords: pensionatas;pagyvenę žmonės;psichosocialiniai poreikiai;psychomatic needs;nursing home;elderly people
Abstract: Darbo tikslas – išanalizuoti pagyvenusių žmonių, gyvenančių stacionarioje globos įstaigoje, psichosocialinių poreikių tenkinimo optimizavimą. Tyrimo tikslas – nustatyti Veisiejų pensionato pagyvenusių žmonių poreikius ir vadybiniai sprendimai juos tenkinant. Pagyvenę ir seni žmonės susiduria su daugeliu specifinių problemų, būdingų jų amžiaus tarpsniui. Jų statusas menkėja, vaidmenų skaičius mažėja, pamažu jie stumiami iš visuomenės gyvenimo, kol tampa nereikalingais. Dėl amžiaus vis sunkiau įsitraukti į visuomeninę veiklą, todėl pagyvenę ir seni žmonės tampa lyg atskira visuomenės dalimi. Be to silpnėja kartų solidarumas, mažėja suaugusių vaikų parama senyvo amžiaus tėvams. Senas žmogus be maisto, pastogės šilumos turi ir kitus poreikius. Šiandien tapo labai svarbu padėti žmogui nugalėti vienišumą, emocinę izoliaciją, nugalėti dvasinę krizę, kad vėl taptų save gerbiančia asmenybe. Pensionato kontingentas – tai sergantys, negalės ištikti žmonės, našliai ir našlės arba gyvenime likę viengungiai. Tarp jų ir tie, kurie linkę su artimaisiais ir bendruomenės atstovais konfliktuoti, atlikti nuskriausto ar net kankinio vaidmenį. Socialinių darbuotojų ir viso personalo, tiesiogiai sąveikaujančio su pensionato kontingentu veiklos strategijos pagrindą sudaro pagalbos teikimas žmogui, pakitus jo gyvenimo sąlygoms, padėti pagyvenusiam, senam žmogui susitaikyti su savo paties senėjimu, suvokti, kad kiekvienas amžiaus tarpsnis turi savo vertybes. Atlikus tyrimą galima teigti, kad pensionato gyventojams ypatingai svarbu, kad būtų tenkinami tokie poreikiai kaip: medicininė, buitinė priežiūra, slauga. Pagyvenusių žmonių bendrą pasitenkinimo gyvenimu lygį, dalyvavimą įvairiuose užsiėmimuose, renginių lankymą, lemia jų sveikatos būklė. Globos įstaigoje svarbu parinkti tinkamą bei mėgstamą veiklą, kuri palengvintų pensionato kontingentui adaptuotis naujoje aplinkoje, užtikrinant jų tiek fizinę, tiek psichologinę sveikatą. Veiklos nebuvimas pagyvenusiems asmenims sukelia pasyvumą, abejingumą aplinkai, depresiją bei nepasitenkinimą gyvenimu.
The goal of this research paper is to analyse the optimization of meeting the psychomatic needs of elderly people living in nursing homes. The aim of the research is to identify the needs of the elderly in Veisejai nursing home and to produse management solutions to meeting the needs of the residents. The elderly and old people face a lot of specific problems that are typical of their age. Their status diminishes, the role in life declines as they are driven out of social life and eventually become unnecessary. Due to the age it becomes more difficult to get involved in social activity, consequently the elderly and the aged become as a separate part of a society. Moreover, due to the unemployment the solidarity of generations diminishes and the support from grown-up children decreases. Except for food and a shelter the aged have and more needs. It has become of vital importance to help an individual to fight with loneliness, emotional isolation, physic crisis and to regain self-confidence and self-respect. The residents of the nursing home are ill or disabled, majority of whom are widows or widowers and single people. Among them there are those who tend to get into conflicts with relatives or community members and feel as disadvantaged ones or even as victims. The background strategy of social workers and the staff directly working with the residents of the nursing home is to provide help to an individual in the changed living conditions, to assist the elderly to face up ageing and to help to perceive values of a different age. The survey results show that the residents of the nursing home feel a great need for medical and domestic care as well as wardship. The satisfaction with the quality of life, participation in different events of the elderly is determined by the general state of their health. Unfortunately majority of the residents face with health problems. It is vitally important to choose the right activity in the nursing homes to match residents‘needs and capabilities. The lack of activity evokes indifference to surroundings and creates depression. By means of enhancing knowledge, skills and abilities a more professional and effective assistance is being pursued to be rended for the elderly.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117942
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

9
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.