Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117911
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Labutienė, Nadežda
Title: Socialinio darbuotojo veikla senelių globos namuose: gyventojų požiūris
Other Title: The activity of social worker at the elderly care home: in the eyes of care home residents
Extent: 57 p.
Date: 30-May-2014
Keywords: pagyvenę ir seni žmonės;psichosocialinė raida;socialinio darbuotojo veikla;elderly and old persons;the psychosocial evolution;the activity of social worker
Abstract: Remiantis mokslinės literatūros analize, darbe keliamas tikslas ištirti globos namų gyventojų požiūrį į socialinio darbuotojo veiklą.Pirmoje darbo dalyje kalbama apie pagyvenusio ir seno asmens psichosocialinę raidą, aptariama asmenybės adaptacijos, emocijų bei bendravimo poreikių tenkinimo svarbą pagyvenusio ir seno asmens gyvenime. Taip pat aptariami socialinio darbuotojo veiklos ypatumai globojant pagyvenusius ir senus asmenis, atkreipiamas dėmesys į socialinio darbuotojo įgūdžius, žinias bei vertybes. Antroje darbo dalyje apibūdinami Dūkšto globos namai, aptariamas socialinis kultūrinis kontekstas bei globos namų gyventojai ir socialinio darbuotojo veikla globos namuose. Aptariami socialinio darbuotojo ir kliento tarpusavio santykį apibūdinantys principai, bei socialinio darbuotojo vaidmenys Trečioje darbo dalyje pateikiamas tyrimas. Tyrimo metodas – pusiau struktūrizuotas interviu. Tyrimo rezultatai parodė, kad svarbiausios, jų nuomone, socialinio darbuotojo veiklos yra bendravimas ir renginių organizavimas, taip pat tyrimu aiškintasi apie globotinių adaptaciją ir savijautą globos namuose, bei jiems trūkstamas veiklas.
Basing on the analysis of scientific literature, the aim of this work is to research the view of the elderly care home`s residents to the activity of social worker.In the first part of this work it comes about the psychosocial evolution of elderly and old persons, discussed the importance of satisfaction of person`s adaptation, emotion and communication needs in the life of old and eldery persons. It comes about the peculiarities of social worker`s activity looking after the old and eldery persons too. Attention is drawn to the skills, knowledge and values of social worker. In the second part of the work the Dūkštas care home is described, the sociocultural context and the activity of social worker and care home`s residents are discussed. The principles of worker`s and customer`s relationship and the social worker`s roles are discussed. In the third part of the work the research is presented. The method of research is semi-structured interview. The results of the research showed, that the main activities of social worker are communication and organization of events, as they think. About the adaptation of the residents and the being at care home, about the missing activities are discussed in this research.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117911
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on May 1, 2021

Download(s)

57
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.