Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117910
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kulbickaitė, Ada
Title: Ikimokyklinio amžiaus vaikų, ugdytų taikant Montessori sistemą, adaptacija pradinėje mokykloje
Other Title: Preschool children develop through the Montessori system, primary school adaptation
Extent: 70 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: adaptacija;pradinis ugdymas;Montessori sistema;adaptation;primary education;the Montessori system
Abstract: M. Montessori pedagoginės sistemos ugdymo turinys yra specifiškas, o jo įgyvendinimas, plėtra tiek Lietuvoje, tiek ir pasaulyje pažymima savita raida. Tad tolimesnis vaiko tranzitas iš vienos ugdymo pakopos į kitą, (o šiuo atveju – iš Montessori ugdymo įstaigos į bendrojo lavinimo pradinę mokyklą) yra sąlygojamas pačios pedagogikos turinio savitumo ir tai galėtų reikšti (nulemti) kiek kitokią šių vaikų adaptaciją. Būtų įdomu ir vertinga mūsų švietimo sistemai atlikti numanomą kokybinį tyrimą ir sužinoti pradinių klasių mokytojų požiūrį į šių vaikų adaptaciją, įvardinti pedagogų nuostatas įgyvendinant inkliuzinį ugdymą bendrojo lavinimo pradinėje mokykloje, atskleisti Montessori sistema ugdytų vaikų adaptacijos ypatumus. Šio magistro darbo objektas yra M.Montessori ikimokyklinio ugdymo įstaigas baigę vaikai ir jų adaptacija pradinėje mokykloje. Darbo tyrimo metu, naudojant vaikų veiklos stebėjimo metodą, nustatant vaikų psichinį išsivystymą ir brandumą mokyklai J.Jiraseko modifikuotu A.Kerno testu, taip pat apklausiant mokytojus buvo siekta atskleisti ikimokyklinio amžiaus vaikų, ugdytų taikant Montessori sistemą, adaptacijos ypatumus pradinėje mokykloje. Gauto tyrimo rezultatai atskleidė, kad Montessori sistema ugdytų vaikų adaptacija pradinėje mokykloje yra lengva arba vidutiniška, tačiau kai kuriems ugdytiniams yra reikalingas pedagoginis adaptacijos koregavimas.
M.Montessori pre-school children and their adaptation at primary school. For the research was chosen methods of monitoring of children activities in a class, also J. Jiraseko A. Kerno modified test to describe child’s mental development and maturity for the school, also teacher survey – questionnaire. Results of the investigation revealed that the Montessori system educate children in elementary school adaptation mild to moderate, but some students are required pedagogical adaptation adjustment.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117910
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.