Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117904
Type of publication: master thesis
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Valantė, Laura
Title: Lietuvos lokalioji istorija Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 1990-2013 m
Other Title: Local history of Lithuania in secondary schools of Lithuania 1990-2013
Extent: 146 p.
Date: 28-May-2014
Keywords: lokalioji istorija;kiekybinis tyrimas;kokybinis tyrimas;local history;investigation quantitative;investigation qualitative
Abstract: Svarbiausias antrojo tūkstantmečio pabaigos – trečiojo tūkstantmečio pradžios reiškinys yra globalizacija. Kalbant apie šį reiškinį galima išskirti ne tik jo teikiamą naudą, bet ir galimus labai skaudžius padarinius valstybei bei tautai. Globalizacijos amžiuje lokalumo reikšmė ir prasmė nepraranda savos vertės, greičiau atvirkščiai jos uždavinių įgyvendinimas šiame laikmetyje atlieka ypatingai svarbią funkciją. Lokaliosios istorijos mokymui(si) Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose skirtingais istoriniais laikotarpiais buvo teikiama ypatinga reikšmė kuri yra tiesiogiai susijusi su tautiniu ir patriotiniu ugdymu. Tad vietos istorijos mokymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje 1990 – 2013 m. ypatingo dėmesio vertas objektas. Šios darbo temos pasirinkimą paskatino tai, jog Lietuvos bendojo lavinimo mokykloje dirbu pedagoginį darbą. Esu istorijos ir pilietiškumo pagrindų mokytoja. Ne kartą teko atkreipti dėmesį į tai, jog projektai ar užduotys susijusios su vietos istorija mokiniams yra įdomios bei teikiančios visapusišką naudą. Tačiau akivaizdu ir tai, kad Lietuvos lokalioji istorija Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams nėra gerai suvokiamas objektas. Taip yra dėl to, kad vietos istorija nėra išsamiai nušviečiama nei istorijos programose, nei mokykliniuose vadovėliuose. Tad šis, vienas iš istorijos mokymo(si) turinio elementų – Lietuvos lokalioji istorija, jos mokymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose ištirtas detaliai, keliais pjūviais. Išanalizuotos 1990 – 2013 m. naudotos istorijos mokymo programos ir nustatyta, kiek dėmesio jose skiriama Lietuvos lokalinei istorijai. Išsiaiškinta, kiek dėmesio skirtingų Lietuvos leidyklų istorijos mokykliniuose vadovėliuose skiriama Lietuvos lokaliajai istorijai bei kokia yra vietos istorijos pateikimo koncepcija. Šiam tikslui pasiekti išanalizuoti 7 – 10 kl. skirti keturių Lietuvos leidyklų: „Šviesa“, „Kronta“, „Briedis“, „Baltos lankos“ mokykliniai istorijos vadovėliai. Taip pat atlikti du tyrimai: kiekybinis ir kokybinis, kurių respondentai buvo Lietuvos istorijos mokytojai. Jų tikslas, išsiaiškinti, kiek svarbu Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų istorijos mokytojams mokinius mokyti Lietuvos lokaliosios istorijos ir kokiomis formomis jie tai inicijuoja istorijos pamokų metu, bei popamokinėje veikloje. Taigi, šiame darbe pateikta informacija detaliai atskeidžia Lietuvos lokaliosios istorijos padėtį Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose 1990 – 2013 m.
Globalization is considered to be the most significant phenomenon of the end of 2nd and the beginning of 3rd millennium. It is thought that the phenomenon is not only of great use but also can lead to painful consequences for a state and its nation. The sense and meaning of locality does not lose its value in the era of globalization, on the contrary, the fulfillment of goals of locality has a particularly important function. Throughout different periods in history special attention was paid to teaching local history of Lithuania declaring its links with national and patriotic education. So the teaching of local history of Lithuania in secondary schools is the object of tremendous importance. Working as a teacher of History and Civic Basics encouraged me to fix on the subject. It has been observed more than once that projects and tasks on the subject, closely related to local history, are interesting and beneficial to students. However, it is obvious that the local history in secondary schools of Lithuania is not perceptible enough by students. The reason is that the local history is not exhaustively treated in programs and textbooks. So this is the only element from the content of teaching History –The teaching of local history in secondary schools of Lithuania- which is analyzed in detail and in different sections. The programs used at schools in 1990-2013 have been evaluated and the importance of local history of Lithuania has been affirmed. Furthermore, it has been found out how differently Publishing Houses of Lithuania tackle the teaching of local history of Lithuania and how they reveal the concept of local history in school textbooks of History. In order to attain this object the textbooks of 7-10 forms have been selected by various Publishing Houses of Lithuania, such as ,,Šviesa’‘, ,,Kronta‘‘ , ,,Briedis‘‘ , ,,Baltos lankos‘‘. In addition, two investigations (quantitative and qualitative) have been carried out including Lithuanian teachers of History. The results of investigations have proved how important it is for teachers of History to involve students into the process of teaching local history of Lithuania and what forms they initiate in the lessons of History and extra-curricular activities. Consequently, the information brought forward in this work reveals a detailed situation of local history of Lithuania in Lithuanian secondary schools in 1990-2013.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117904
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

15
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

210
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.