Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117803
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Babachinienė, Irma
Title: Mokytojų kompetencijos įtaka 4 klasės mokinių skaitymo pasiekimų rezultatams: nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų rezultatų interpretavimas
Other Title: Teacher competence influence on class 4 reading achievement results: national student achievement survey results interpretation
Extent: 57 p.
Date: 6-Jun-2014
Keywords: kompetencija;nacionaliniai tyrimai;skaitymo pasiekimai;competence;national tests;reading achievements
Abstract: IV klasės mokinių nacionaliniai tyrimai, atlikti 2003, 2005, 2007 ir 2012 metais, atskleidė tendenciją, jog Lietuvos vaikų skaitymo pasiekimų rezultatai prastėja. Atsižvelgiant į tai, naudinga būtų išsiaiškinti, kas daro įtaką tokiems skaitymo pasiekimų rezultatams, ar galima juos sieti su mokytojo kompetencijos tobulinimu ir tokiu būdu siekti aukštesnių IV klasės mokinių skaitymo rezultatų.
Of Class IV pupils, national surveys carried out in 2003, 2005, 2007 and 2012, revealed a tendency that Lithuanian children's performance in reading is getting worse. In this context, it is useful to find out what influences the reading achievement of such results, or they can be associated with teacher competence development and thus achieve higher Of Class IV student reading performance.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117803
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.