Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117793
Type of publication: master thesis
Field of Science: Filologija / Philology (H004)
Author(s): Jankovskaja, Aleksandra
Supervisor: Cibulskienė, Jurga
Title: Metaphorical legitimization strategy in American Presidents' inaugural addresses
Other Title: Metaforinė legitimizacijos strategija Amerikos prezidentų inauguracinėse kalbose
Extent: 77 p.
Date: 30-May-2014
Keywords: cognitive linguistics;conceptual metaphor;legitimization;political discourse;kognityvinė lingvistika;konceptualioji metafora;legitimizacija;politinis diskursas
Abstract: The present study aims at analysing metaphor in the inaugural addresses of American Presidents. It is hypothesised that metaphor is a legitimization strategy which is employed to affect the audience. The research questions were formulated as follows: What conceptual metaphors and their linguistic realizations are used for legitimization in American Presidents’ inaugural addresses and what are their rhetorical implications? The study was carried out within the framework of the Critical Metaphor Theory suggested by Charteris-Black (2005), which is a blend of Conceptual Metaphor Theory and Critical Discourse Analysis. The corpus of the study was compiled of 14 and 16 inaugural addresses delivered by American Presidents affiliated to the Democratic and Republican parties respectively. To achieve the aim the following objectives were set. Firstly, metaphorical expressions were identified and ascribed to the conceptual metaphors they manifest. Secondly, the quantitative analysis was carried out to reveal the frequency of the metaphorical expressions underlying the prevailing conceptual metaphors in the inaugural addresses delivered by the members of both political parties. Finally, the realizations of the conceptual metaphors were contrasted and interpreted across the two political parties. The analysis revealed the following prevailing conceptual metaphors: AMERICA IS A FAMILY, AMERICA IS A PERSON, POLITICS IS A JOURNEY, SIGNIFICANT IS BIG, POLITICS IS A BUILDING, DIFFICULTIES ARE BURDENS, SOCIAL EVILS ARE ENEMIES, SOCIAL GOALS ARE DESTINATIONS, POLITICAL CHANGES ARE FORCES OF NATURE, POLITICS IS WAR, POLITICS IS A PLANT. The source domains of these metaphors are closely related to people’s daily life and experience, which make the abstract ideas in political speeches more understandable for common people, thus together playing a very important legitimizing role by arousing strong emotional responses. In general, the findings reveal that conceptual metaphor has a powerful rhetorical and legitimizing impact upon the consciousness of politicians and ordinary people.
Šis darbas nagrinėja metaforą kaip legitimizacijos strategiją, dominuojančią Amerikos prezidentų inauguracinių kalbų diskurse. Atlikti tyrimai rodo. kad metafora kaip legitimizacijos strategija yra vartojama siekiant daryti įtaką visuomenei. Tyrimui vykdyti buvo suformuoti tokie klausimai: kokios konceptualios metaforos yra vartojamos Amerikos prezidentų inauguracinėse kalbose legitimizacijos tikslais, kokia yra jų lingvistinė raiška ir kokia yra jų retorinė potekstė? Metafora politikoje, būdama šio tyrimo dėmesio centre, atsiduria tarp kognityvinės lingvistikos ir diskurso analizės. Panašu, kad abi šios mokslo sritys prisideda prie metaforų nagrinėjimo politiniame diskurse, sukurdamos aiškesnį jų pobūdžio ir veikimo ypatumų vaizdą. Taigi, šis tyrimas buvo atliktas remiantis Kritinės metaforos teorija, kuri yra Konceptualios metaforos teorijos ir Kritinės diskurso analizės derinys. Konceptualios metaforos teorijos pirmtakai Lakoff ir Johnson (1980: 4) parodė, jog mūsų konceptuali sistema savo prigimtimi yra iš esmės metaforinė. Metaforos esmė yra vieno dalyko supratimas ir patyrimas kito dalyko atžvilgiu. Mokslininkai teigia, jog konceptualios metaforos, kurios yra vartojamos politiniame diskurse, sėkmingai gali įtikinti, įteisinti bei įtakoti publiką. Susidomėjimas politikų kalba sustiprėjo diskurso tyrinėtojų dėka, kurie nagrinėja metaforų vartojimą politikų pasisakymuose, politinių partijų ir judėjimų dokumentuose, žiniasklaidoje, pokalbiuose prie apvalaus stalo, debatuose bei kandidatų į prezidentus kalbose tam, kad atskleistų ideologines potekstes, slypinčias už to, ką politikai daro ar sako. Šio tyrimo pavyzdžius sudaro dvi grupės: 14 Demokratų partiją atstovaujančių prezidentų inauguracinių kalbų ir 16 Respublikonų partiją atstovaujančių prezidentų kalbų. Šios kalbos yra iš internetinės duomenų bazės http://www.inaugural.senate.gov/swearing-in/addresses. Kadangi kai kurie prezidentai buvo renkami keletą kartų, siekiant patikimų rezultatų buvo nuspręsta tyrimui pasirinkti tik jų pirmąsias inauguracines kalbas. Tuo tikslu buvo užsibrėžti keli uždaviniai. Visų pirma, metaforiniai posakiai buvo nustatomi ir priskiriami tai konceptualių metaforų kategorijai, kurią jie išreiškia. Antra, buvo atlikta kiekinė analizė siekiant atskleisti metaforinių posakių, apsprendžiančių dominuojančių konceptualių metaforų dažnumą tiek Demokratų, tiek Respublikonų partijai priklausančių Amerikos prezidentų inauguracinėse kalbose. Galiausiai, konceptualios metaforos, būdingos šioms dviems partijoms buvo gretinamos ir interpretuojamos. Jų analizė atskleidė, jog dominuoja šios konceptualios metaforos: AMERIKA YRA ŠEIMA, AMERIKA YRA ŽMOGUS, POLITIKA YRA KELIONĖ, POLITIKA YRA PASTATAS, SVARBŪS DALYKAI YRA DIDELI, SUNKUMAI YRA NAŠTA, SOCIALINĖS BLOGYBĖS YRA PRIEŠAI, SOCIALINIAI TIKSLAI YRA KELIONĖS TIKSLAS, POLITINIAI POKYČIAI YRA GAMTINĖS JĖGOS, POLITIKA YRA KARAS, ir POLITIKA YRA AUGALAS. Šių metaforų šaltiniai yra glaudžiai susiję su žmonių kasdieniu gyvenimu ir patirtimi, kas daro abstrakčias mintis politinėse kalbose suprantamesnes paprastiems žmonėms ir tuo pat metu atlieka labai svarbų legitimizuojantį vaidmenį, sukelia stiprų emocinį atsaką. Tyrimo rezultatai rodo, jog konceptuali metafora daro stiprią retorinę bei legitimizuojančią įtaką politikų ir paprastų žmonių sąmoningumui.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117793
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

21
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.