Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117760
Type of publication: master thesis
Field of Science: Sociologija / Sociology (S005)
Author(s): Eigelienė, Sigita
Title: Laisvalaikis kaip vertybė jaunimo vertybinių prioritetų kontekste (VPU studentų atvejis)
Other Title: Leisure time as the worth in the context of the priorities of the youth's valuables
Extent: 65 p.
Date: 16-May-2008
Keywords: Laisvalaikis;renginys;vertybės;žiniasklaida;Leisure time;worth;media;event
Abstract: Vykstančios reformos tiek politiniame, tiek visuomeniniame, tiek ekonominiame šalies gyvenime didele dalimi yra savaime suprantamos, tačiau visuomenė yra nuo jų pervargusi. Natūraliai didėja įtampa, auga užimtumas, atsiranda vis daugiau ir įvairesnių socialinių problemų ir pan. Laiko trūkumas, per dideli darbo krūviai, vis didėjantis užimtumas bei nesugebėjimas atsipalaiduoti laisvalaikiu bei pailsėti nuo varginančios kasdieninės įtampos tampa mūsų gyvenimo dalimi. Darbo tikslas - išsiaiškinti, kokią vietą laisvalaikis užima jaunimo prioritetinių vertybių skalėje, siekiant nustatyti veiksnius, turinčius įtakos požiūrio formavimuisi. Darbo metu buvo siekiama atsakyti į šiuos uždavinius: išanalizuoti laisvalaikio sampratą, formas ir funkcijas; susipažinti su vertybės aiškinimais; pateikti laisvalaikio kaip vertybės sampratą kitų vertybių kontekste; nustatyti veiksnius, įtakojančius jaunimo laisvalaikio praleidimo formas ir būdus; išsiaiškinti, kokią vietą laisvalaikis užima jaunimo prioritetinių vertybių skalėje. Darbo metu iškeltos penkios hipotezės. Pirmoji hipotezė, jog daugelis studentų laisvalaikį supranta kaip galimybę skirti laiką savo mėgstamam užsiėmimui, pasitvirtino. Antroji hipotezė, jog skirtingų specialybių studentai laisvalaikiui skiria ne vienodą vietą vertybinių prioritetų skalėje, nepasitvirtino. Trečioji hipotezė, jog studentų požiūriui į laisvalaikio praleidimo būdą didžiausią įtaką turi draugai, žiniasklaida ir finansinės galimybės, pasitvirtino iš dalies. Ketvirtoji hipotezė, kad studentai, studijuojantys istoriją, dažniau nei kitų specialybių studentai, dalyvauja universiteto organizuojamuose renginiuose, pasitvirtino, penktoji hipotezė, kad studentai, gaunantys didesnes pajamas, ne visada daugiau lėšų skiria laisvalaikiui, pasitvirtino.
The over going changes in political, social and economic life of the country are understandable though the society is tired of them. The tension grows naturally as well as busyness, more and more various kinds of problems appear. The lack of time, the speedy pace of work and life, the inability to relax and have a rest from fatiguing tension of everyday become the part of our life. The aim of the paper – to find out what position does the leisure time occupy in the scale of the priorities of the youth‘s valuables as well as to determine the factors forming the attitude. Throughout the paper there was the object to get the following goals: to analyze the understanding of the leisure time, its forms and functions; to get acquainted with the interpretation of valuables; to present the understanding of the leisure time as the worth in the context of other valuables; to determine factors that make influence to the forms and character of spending leisure time; to find out what position does the leisure time occupy in the scale of the priorities of the youth‘s valuables. The fifth hypothesises there upraised. The first hypothesis that lots of students understand the leisure time as the possibility to dedicate time to their favourite occupation was proved. The second hypothesis that students of various specialities administer uneven position of the leisure time in the scale of the valuables failed. The third hypothesis that the attitude of students’ towards the form of spending the leisure time is mostly influenced by the friends, media and financial abilities was partly proved. The fourth hypothesis that students studying history more often than students of other specialities participate in the events of university was proved. The fifth hypothesis that the students who get higher incomes do not always spend more money for the leisure time was proved.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117760
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on May 1, 2021

Download(s)

42
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.