Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117717
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Paplauskaitė, Gytė
Title: Grožinės literatūros iliustracijų įtaka paaugliui
Other Title: Influence on the teenager by fiction ilustrations
Extent: 93 p.
Date: 28-May-2009
Keywords: iliustracija;informalusis ugdymas;knygos dizainas;ilustration;informal education;book design
Abstract: Dėl šiais laikais besivystančių technikos galimybių ir išaugusio asmenybę veikiančio informaliojo ugdymo poreikio, buvo tirta grožinės literatūros iliustracijų įtaka paaugliui. Yra daug literatūros apie vaikų meninius gebėjimus ir knygos dizainą, bet paauglio požiūris į knygos iliustraciją beveik nenagrinėtas. Todėl darbo tikslas buvo ištirti grožinės literatūros iliustracijų poveikį paaugliui, o keliami uždaviniai - išanalizuoti su tiriama problema susijusią literatūrą; išnagrinėti ugdomąsias teksto iliustracijos įtakas paaugliui; atlikti kokybinį ir kiekybinį tyrimą, išanalizuoti gautus duomenis ir pateikti išvadas. Buvo surinktos ir apibendrintos filosofų, psichologų, menininkų ir pedagogų mintys tiriamu klausimu, atlikta grožinės literatūros paaugliui iliustracijų analizė. Po to palyginti to paties pavadinimo kelių leidimų knygų paaugliams, iliustruotų skirtingų dailininkų, poveikiai skaitytojui. Padaryta išvada, kad teksto iliustracija turi įvairius poveikius: estetinį, pažintinį, meno terapinį ir kt.; ir kad knygų iliustracijos gali sustiprinti arba sušvelninti, papildyti teksto poveikį. Iš atliktos anketinės apklausos ir interviu analizės gauta išvada, kad paaugliams priimtinos skirtingos iliustracijos, priklausomai nuo interesų, lyčių skirtumo, gabumų, pasaulio suvokimo ypatumų; be to, paaugliams patinka, kai iliustracija skatina pažinimą, mąstymą, lavina fantaziją, formuoja nuotaiką. Paaiškėjo, kad paauglystės vizualinės raiškos krizė pastebima vertinant ne tik asmeninius, bet ir iliustratorių darbus. Tai maksimalistinių siekių atspindys paauglio gyvenime. Gausiai iliustruotas knygas mėgsta menu besidomintys ir mažai skaitantys paaugliai, likusiems patinka panašios į suaugusių knygos. Iliustratoriai ir leidėjai sutaria, kad paaugliams skirtoje kūryboje vertinami nuoširdumas ir ugdymas, padedantys vystytis įvairaipusei asmenybei. Atsiradus animuotoms internetinėms knygoms, sunku pramatyti būsimas knygos dizaino kryptis. Greta tradicinės, gali atsirasti knyga su besikeičiančio dydžio viršeliais, vystytis kompiuterinės knygos.
Because of today’s development of technical possibilities and increased demand for personality influencing informal education, influence of fiction illustrations to youth was analyzed. There is a lot literature about artistic abilities of children and book design; however youth attitude toward book illustration is almost unstudied. Therefore objective of work was to investigate influence of fiction illustration for youth, and tasks – analyze literature related to research problem; investigate influence of educational text illustrations for youth; perform qualitative and quantitative research, analyze data received and provide conclusions. Thoughts of philosophers, psychologists, artists and pedagogues regarding research question were collected and summarized. Analysis of fiction illustrations for youth was performed. Then, the influences of illustrations made by different artists in the different editions of the same book to reader were compared. Conclusion is that text illustrations have various influences: aesthetical, cognitive, therapeutic and other; and that illustrations of books can strengthen or mitigate, or constitute to text influence. It was made conclusion from questioning and interviews that different illustrations are acceptable to youth depending on interests, gender, capability, work perception characteristics; moreover, youth like when illustrations stimulate cognition, thought, imagination, forms mood. It emerged that youth visual expression crisis noticeable while evaluating not only personal, but also illustrators work. That is reflection of maximalist striving in youth life. Youth that interests in art or reads a little like richly illustrated books, other - like books that similar to adult books. Illustrators and publishers agree that heartiness and education are valuable in creation addressed to youth, because it helps to evolve many-sided personality. After evolving of animated internet books, it is hard to foresee future trends of book design. Near traditional, book with changing size covers could appear, computer books could develop.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117717
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

220
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.