Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117654
Type of publication: master thesis
Field of Science: Fizika / Physics (N002)
Author(s): Radžiūtė, Laima
Title: Mg izoelektroninės sekos hipersmulkiosios sąveikos efektų įtaka 3s3p 3p2 lygmenų gyvavimo trukmėms
Other Title: Influence of the effects of hyperfine interaction on the lifetime of the 3s3p 3p2 level of Mg-like ions
Extent: 43 p.
Date: 7-Jun-2012
Keywords: Mg;izoelektroninė seka;hipersmulkioji saveika;Mg;isoelectronic sequence;hyperfine interaction
Abstract: Per pastaruosius kelis metus, dauguma studijų buvo sutelkta tirti hipersmulkiosios sąveikos sukeltiems J = 0 - J = 0 šuoliams [1-9]. Hipersmulkiosios sąveikos indukuoti šuoliai stipriai veikia 3P2 lygmens gyvavimo trukmę. Šis poveikis ypač pastebimas pirmiesiems Be [10] ir Zn [11] - tipų izoelektroninės sekos elementams. Šiame darbe, hipersmulkiosios sandaros 3s3p 3P2 - 3s2 1S0 E1 šuolio tikimybės buvo suskaičiuotas kai kuriems Mg-izoelektroninės sekos jonams, jų atominis skaičius kinta nuo 13 ik 78. Taip pat darbe buvo nagrinėjami alternatyvūs irimo kanalai, įskaitant 3s3p 3P2 - 3s3p 3P1 M1, 3s3p 3P2 - 3s2 1P0 M2 ir 3s3p 3P2 - 3s3p 3P0,1 E2 šuoliai. Skaičiavimai atlikti panaudojus GRASP2K paketą [19]. Paketas paremtas daugiakonfigūraciniu Dirako-Hartrio-Foko metodu. Buvo nustatyta, kad pradžioje Mg-jonų izoelektroninės sekos yra dominuojantis HIT irimo kanalas, 3P2 būsenos gyvavimo trukmė priklauso nuo hipersmulkiosios sąveikos, didėjant atominiam skaičiui Z, M1 šuoliai tampa svarbesni nei HIT šuoliai.
During the past few years, many studies focused on the hyperfine-induced J = 0 - J = 0 transition. The hyperfine-induced transition also strongly affects the lifetime of 3P2 levels for low-Z members of the Be-like [10] and Zn-like [11] isoelectronic sequence. It was found that the lifetime of the 3P2 level is dependent on the hyperfine interaction at the beginning of the Mg-ike isoelectronic sequence, which is similar to the case for the Be-like and Zn-like isoelectronic sequence. In this paper, the hyperfine-induced 3s3p 3P2 - 3s2 1S0 E1transition rates were calculated, for some Mg-like ions in the range Z=13-78. With other main decay channels, including the 3s3p 3P2 - 3s3p 3P1 M1, 3s3p 3P2 - 3s2 1P0 M2 and 3s3p 3P2 - 3s3p 3P0,1 E2 transitions Calculation was made using the GRASP2K package based on the multiconfiguration Dirac–Hartree–Fock method. It was found that the HIT is an important decay channel at the beginning of the Mg-like isoelectronic sequence, and thus the lifetime of the 3P2 state is obviously dependent on hyperfine interaction here. With the increase of the atomic number Z, the M1 transition becomes the most important decay channel.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117654
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

10
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.