Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117614
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Kirilova, Galina
Title: Mokyklų vidaus auditas kaip mokytojų bendruomenės mokymasis
Other Title: The internal school audit as teachers’ learning.Master’s work .
Extent: 83 p.
Date: 5-Jun-2007
Keywords: vidaus auditas;kokybė;mokytojų mokymasis;įsivertinimas;audit;learning;education;quality
Abstract: Lietuva rūpinasi švietimo kokybe. Valdyti kokybę, žinoti, kur mes esame tarp kitų Europos šalių padeda švietimo monitoringas, kurio dalis yra mokyklų vidaus auditas. Vykdydami mokyklų vidaus auditą, mokytojai išmoksta daug naujų dalykų. Šio magistrinio darbo tikslas – ištirti vidaus audito įtaką mokytojų mokymuisi. Uždaviniai: išanalizuoti literatūrą šiuo klausimu; ištirti mokytojų požiūrį į auditą; aptarti vidaus audito įtaką mokytojų mokymuisi. Darbe taikyti šie metodai: teoriniai – literatūros ir auditą reglamentuojančių dokumentų studijavimas, empiriniai – respondentų (mokytojų) nuomonių išsiaiškinimas anketavimu. Tyrimai parodė, kad mokytojai patys imasi stebėti, apmąstyti ir, remdamiesi išvadomis, gerinti savo veiklą. Auditas skatina mokytojus mokytis, nuolat tobulėti. Dalyvaudami audite mokytojai išmoko analizuoti visos mokyklos veiklą, išskirti privalumus ir trūkumus, nustatyti mokyklos plėtros prioritetus. Auditas tapo geru mokytoju. Mokytojai išmoko dirbti komandoje, priimti kito žmogaus nuomonę, siekti bendro tikslo, įsivertinti savo darbą ����� tai padeda gerinti ugdymo kokybę. Šis magistrinis darbas gali būti tolesnių tyrimų apie mokyklos vidaus audito įtaką mokytojų mokymuisi, apie mokyklą kaip besimokančią organizaciją pagrindas.
Lithuania cares for education quality. The internal school audit is a part of education monitoring, which helps to increase quality and to know the level which Lithuania takes among the others European countries. Performing the internal school audit, the teachers learn a lot of new things. The aim of this magistrate work is to research the audit influence on the teachers’ learning. The objectives of this work are to analyze the publications related this question, to investigate the teachers’ attitude to audit, to describe the audit influence to the teachers’ learning. In this work the following methods are used: theoretical methods – investigation of publications and documents regulating the audit; empirical methods –identification of the teachers’ attitude by means of questioning. The investigations showed that the teachers begin to observe, consider, and relying on the conclusions, improve their work. Audit makes the teachers to learn and perfect themselves constantly. Taking part in audit, teachers acquired to analyze the whole school work, to see the advantages and disadvantages, to define the priorities of school development. Audit became a good teacher for teachers. The teachers learned work as a team, to accept the others people opinion, to aspire to the common purpose, to evaluate their work that helps to improve quality of education. Present magistrate work can become the base for the further investigations in the sphere of audit influence to the teachers’ work, and in the sphere of school research as an organization, which is constantly learning.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117614
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

13
checked on Dec 24, 2021

Download(s)

143
checked on Dec 24, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.