Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117588
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Skužinskaitė, Ilona
Title: Gamtos įprasminimas Romualdo Granausko romanuose
Other Title: Romualdas Granauska‘s natural meaningful novels
Extent: 80 p.
Date: 1-Jun-2012
Keywords: gamta;žmogaus prigimtis;peizažas;simbolinis įvaizdis;erdvė ir laikas;nature;human nature;lanscape;symbolic image;space and time
Abstract: Magistro darbe tyrinėjami R. Granausko romanai. Remiantis filosofijoje, estetikoje ir lietuvių literatūros tradicijoje susiformavusia gamtos samprata, bandoma parodyti, jog R. Granausko romanuose yra sukurtas ir įprasmintas savitas gamtos pasaulis. Dėmesys krypsta į kelis svarbiausius gamtos vaizdavimo aspektus: peizažo reikšmę ir funkciją, laiko ir erdvės įprasminimą, žmogaus ir gamtos vertybinį santykį. Rašytojo romanuose vyrauja pasikartojantys simboliniai įvaizdžiai (rūkas, duburys, medis, paukštis), kurie sudaro svarbų prasminį romano klodą. Gamtos detalėje veriasi įvairūs semantiniai aspektai ir prasmės niuansai. Žmogaus verybinis santykis su gamta liudija, jog pratęsiama gili nacionalinės kultūros ir literatūros tradicija.
Master summary of the work. There are master explores based on the philosofy, aesthetics and literary, formed by Lithuanian natural conception, trying to show that R.Granauska‘s novels are created distinctive natural and sensible world in this work. The focus is a number of key aspects of the representation of nature :landscape value and function, time and space meaningful, human nature and the relationship of values. The writer‘s novels dominated by repeated symbolic images( mist, potholes, tree, bird), which is an important novel semantic stratum. Nature itself that creates the detali of the various semantic aspects and nuances of meaning. The human relationship with nature shows that the deep extension of the natural culture and literary tradition.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117588
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Mar 30, 2021

Download(s)

186,131
checked on Mar 31, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.