Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117513
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Bartkevič, Renata
Title: Lietuvių liaudies meno interpretacijos mokinių vizualinėje raiškoje
Other Title: Interpretation of Lithuanian folk art in the visual expression of pupils
Extent: 79 p.
Date: 28-May-2009
Keywords: Interpretacija;vizualinė raiška;tradiciniai amatai;Interpretation;visual expression;traditional crafts
Abstract: Darbo pavadinimas. Lietuvių liaudies meno interpretacijos mokinių vizualinėje raiškoje. Darbo tikslas. Išanalizuoti lietuvių liaudies meno interpretacijų taikymo aspektus mokinių meniniame ugdyme. Magistriniame darbe analizuojami lietuvių liaudies meno interpretacijų taikymo aspektai mokinių meniniame ugdyme vidurinėje mokykloje ir užklasinėje veikloje. Aptariu Dieveniškių krašto audimo tradicijas. Savo magistriniame darbe apžvelgiau pedagoginę, psichologinę, dalykinę literatūrą, lietuvių liaudies meno klausimais. Analizavau lietuvių liaudies meno ir tradicinių amatų mokymo(si) realią situaciją mokykloje. Ištyriau lietuvių liaudies meno interpretacijų aspektus mokinių kūrybinėje raiškoje. Padariau išvadas , kad liaudies meno kūriniai atveria savitą ir turtingą prasmių bei vertybių pasaulį, kurio pažinimas yra toks pat reikšmingas kaip ir bet kuris kitoks. Lietuvių liaudies meno interpretacijos galimos vizualinėje raiškoje, panaudojant įvairius mokymo metodus ir budus. Atlikus tyrimą paaiškėjo, kad meniniam vaiko lavinimui, taikant liaudies kultūros pavyzdžius, lietuvių liaudies meno interpretacijos mokykloje tampa neatskiriama visuminio ugdymo dalimi, kuri plečia vizualinės raiškos ir suvokimo diapazoną.
The title of the thesis: Interpretation of Lithuanian folk art in the visual expression of pupils. The aim of the thesis: To analyse aspects of applying interpretation of Lithuanian folk art in the artistic education of pupils. This master’s thesis analyses aspects of applying interpretation of Lithuanian folk art in the artistic education of pupils in secondary school, and during extra-curricular activities. Weaving traditions in the Dieveniškės area are discussed. The master’s thesis presents an overview of pedagogical, psychological, and subject-related literature on issues of Lithuanian folk art. The actual situation of teaching/learning Lithuanian folk art and traditional crafts in school has been analysed, and aspects of interpretation of Lithuanian folk art in creative expression of pupils have been explored. The conclusion was made that folk art opens up a unique world which is rich in meanings and values, and getting to know this world is equally as important as studying any other subject. Interpretation of Lithuanian folk art is possible in visual expression by using various teaching methods. After carrying out research, it was identified that engagement of examples of folk culture for artistic education of pupils, and interpretation of Lithuanian folk art in school become an inseparable part of holistic education that extends the scope of both visual expression and perception.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117513
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

479
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.