Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117353
Type of publication: master thesis
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Sirgedienė, Lina
Title: Elito šeimos 5 – 7 metų vaiko kompetencijų ypatumai organizuojant šiuolaikinės ikimokyklinės institucijos darbą
Other Title: Competence pecularities of 5 - 7 years old children from elite families organizing work of contemporary preschool institutions
Extent: 112 p.
Date: 6-Jun-2008
Keywords: elito šeimos vaikas;šiuolaikinė ikimokyklinė institucija;socialinis mobilumas;elite family children;preschool institucion;social mobility
Abstract: Darbo tikslas — nustatyti 5 — 7 metų elito šeimos vaiko kompetencijų ypatumus bei vadovo veiklą organizuojant šiuolaikinės institucijos darbą. Iškelta hipotezė, kad elito vaikui šeimos aplinka, finansinės galimybės, tėvų išsilavinimas suteikia geresnes ugdymo(si) sąlygas. Institucinis ugdymas suteikia panašias galimybes skirtingų visuomenės sluoksnių šeimų vaikams. Vadovas organizuodamas institucijos darbą dalinai atliepia elito šeimos vaiko poreikius. Darbe analizuojami vaikų ugdymo ypatumai, pasitelkiant penkias ugdymo kompetencijas, kurios yra ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo pagrindas. Svarbus tampa vadovo gebėjimas vadovauti jai, atliepti šiuolaikinio elito vaiko poreikius, atsižvelgiant į socialines visuomenės grupes. Tas pats asmuo – direktorius – turi būti mokytojas, metodininkas, ūkinis vadovas, mokymo proceso organizatorius, suaugusių ir vaikų kolektyvo auklėtojas žodžiu jis ir organizatorius ir administratorius ir pedagogas ir visuomenininkas (Miškinis 1987). Ugdymo ypatumus tyrinėjo mokslininkai, kurie savo darbuose nagrinėjo pagrindinių vaiko poreikių patenkinimo reikšmę, šeimos ir visuomenės ugdymo institucijos santykį ugdant vaikus. Lietuvos institucinis ikimokyklinis ugdymas remiasi humanistinio ugdymo principais, kurie išreiškia vaiko ugdymo kompetencijas. Tyrimu nustatyta, kad elito vaikų pažintinė, meninė, bendravimo kompetencijų lygmuo yra aukštesnis nei jų bendraamžių iš kitų socialinių visuomenės sluoksnių. Tyrimu konstatuota, kad elito vaikai mažiau bendrauja su kitų visuomenės sluoksnių grupių vaikais bei su elito bendraamžiais, tuo pagrindu daroma išvada, kad elito vaikų didesnė socialinė atskirtis.
Family environment, financial abilities, qualification of their parents gives better educational conditions. Institutional upbringing gives similar abilities for children from different stratums of society. In this dissertation peculiarities of children nurture were analyzed by invoking five educational cognizance which are reasons of preschool children upbringing. Educational pecularities were researched by scientists, who studied meaning of satisfaction of main childs‘ requirements, family and society‘s upbringing institution relations while educating children. In my dissertation institutional upbringings of pre-school children from Europien countries were overlooked and measured that it appeals to five cultural upbringing ways – language, world familiarity, health education, exercising and arts. These ways have influence to childs‘ natural upbringing requirements. Europian and Lithuanian preshcool institutional educations are connected with humanistic upbringings principle, which express capacity of childs‘ upbringings. Estimated that, elite childrens‘ cognitive, arts, comunication remit level is upper than their contemporaries from the other society stratums. Children from elite have less conversations with the other children from other society stratums. Elite children have bigger social disjuncture.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117353
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

2
checked on May 1, 2021

Download(s)

27
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.