Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117336
Type of publication: master thesis
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Kirstukaitė, Giedrė
Title: Kvalifikuotų sporto pedagogų pasiūla ir paklausa darbo rinkoje
Other Title: The supply and demand of the qualified sport educators within labour market
Extent: 49 p.
Date: 22-May-2012
Keywords: Kvalifikacija;sporto pedagogas;treneris;kūno kultūros mokytojas;darbo rinka;Qualification;sport educator;coach;educator of physical education;labour market
Abstract: Pastaruoju dešimtmečiu Lietuvoje sporto pedagogų ir specialistų rengimas turėjo mažėjimo tendencija. Nuo 2009 iki 2011 metų buvo parengta 55 specialistais mažiau. Šalies aukštosios mokyklos kiekvienais metais vidutiniškai parengia apie keturis šimtus sporto pedagogų. Toks šios specialybės absolventų skaičius yra per didelis, jų pasiūla viršija paklausą, dėl to jie vėliau susiduria su darbo paieškos, pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, problemomis.Magistro baigiamajame darbe analizuojama ir lyginama sporto pedagogų paklausa ir pasiūla šalies darbo rinkoje ir jų subalansavimo problemos. Darbo dėstomoji dalis susideda iš trijų pagrindinių skyrių. Pirmajame skyriuje aptariamas sporto pedagogų rengimas aukštosiose mokyklose, kokie yra reikalavimai norint įgyti šią kvalifikaciją ir kiti klausimai, susiję su sporto pedagogų galimybės įsidarbinti ir darbo paieškos būdais.. Antrasis darbo skyrius skirtas apžvelgti sporto pedagogų pasiūlai šalies darbo rinkoje, laisvų darbo vietų skaičius šiai specialybei, apžvelgimas sporto pedagogų užimtumas sporto sektoriuj ir jų paklausos ir pasiūlos subalansavimo problemos. Trečiajame skyriuje aptariami kvalifikuotų sporto pedagogų pasiūlos ir paklausos šalies darbo rinkoje anketinės apklausos duomenys. Kuriais buvo siekiama išsisaikinti sporto pedagogų galimybes įsidarbinti pagal specialybę. Taip pat kokios priežastys lėmė didelį sporto pedagogų nedarbą ir jų darbo paieškas kitose sektoriuose pagal įgytą specialybę. Apie sporto pedagogų rengimo kokybę ir sporto pedagogų populiariausių kvalifikacijų įgyjimą Lietuvos aukštosiose mokyklose.
The preparation of the sport educators and specialists had decreasing tendency within latter decade in Lithuania. 55 specialists were prepared less if compared with 2009 and 2011. The institutions of the higher education in the country prepare approximately four hundred of sport educators. Such figure for graduators of the speciality is too high, since the supply exceeds the demand and later the students face problems with the job opportunities under acquired professional qualification. The demand and supply of sport educators within the labour market of the country and the balancing problems are analysed in this study for Master Degree. The study consists of three main chapters. The first chapter analyses preparation of the sport educators in the institutions of the higher education, the requirements in order to obtain such qualification and other issues related to opportunities for educators to find a job and methods of a job search. The second chapter covers the supply of the sport educators within the country labour market, available jobs for such speciality, review of employment of the sport educators within the sport sector and the problems of the demand and supply balancing. Survey data, used for analysis of opportunities for sport educators to find a job following the obtained speciality, of the qualified sport educators’ supply and demand within the country labour market is discussed in the third chapter. Furthermore, the reasons, having resulted the high unemployment of the sport educators and their employment opportunities within other sectors under the obtained speciality, were analysed as well. The quality of preparation of the sport educators and the acquisition of the most popular qualifications in the Lithuanian Institutions of the Higher Education was discussed too.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117336
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.