Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/117304
Type of publication: master thesis
Field of Science: Informatika / Informatics (N009)
Author(s): Judinas, Arnoldas
Title: C# ir VB.NET kalbų palyginimas taikomųjų programų kūrimo požiūriu
Other Title: C# and VB.NET comparison in terms of application development
Extent: 87 p.
Date: 9-Jun-2010
Keywords: C#;VB.NET;kalba;programavimas;greitaveika;C#;VB.NET;language;development;rapidness
Abstract: Šio magistro baigiamojo darbo tema – „C# ir VB.NET kalbų palyginimas taikomųjų programų kūrimo požiūriu, darbo autorius – Arnoldas Judinas. Darbe įvairiais požiūriais analizuojamos dvi Microsoft korporacijos sukurtos kalbos: C# ir Visual Basic .NET. Darbas susideda iš dviejų pagrindinių dalių: teorinės analizės ir skaitinių programavimo eksperimentų. Kiekviena iš šių dviejų dalių savo ruožtu susideda iš smulkesnių (pvz., skaitinių eksperimentų metu buvo analizuojamos tiek matematinių, tiek įvesties/išvesties operacijų atlikimo greitis). Pasirinkau šiuos kriterijus kalbų lyginimui: • šių dviejų kalbų istorija; • sintaksės panašumai ir skirtumai; • vykdomo kodo greitaveika. Darbo metu paaiškėjo, kad C# kalba yra pranašesnė už VB.NET. Jos sintaksė lengviau perprantama paprastam programuotojui, kadangi ji artimesnė C kalbos (kuri yra standartas de facto) sintaksei. C# kodo vykdymas reikalauja mažiau laiko nei VB.NET kodo vykdymas. Pagaliau, pati Microsoft kompanija laiko C# svarbiausia taikomųjų (ne tinklo) programų kūrimo kalba. Magistro darbo pabaigoje pateikti du priedai. Pirmas priedas - išsamus programavimo terminų žodynas, kuris yra būtina norint suprasti viską, apie ką eina kalba pagrindinėje darbo dalyje. Antras priedas – Microsoft .NET platformos palaikomų programavimo kalbų sąrašas, kurio dydis parodo rimtą kompanijos požiūrį į savo produktą. Ko gero, šiame sąraše ras savo mėgstamą kalbą bet kuris pasaulio programuotojas. Eksperimentų metu sukurtų programų išeities tekstai įrašyti į kompaktinį diską, pateiktą kartu su atspausdintu magisto darbu.
This scientific work was written by Arnoldas Judinas. Its title is “C# and VB.NET comparison in terms of application development”. My master thesis compares two programming languages developed by Microsoft Corporation: C# and Visual Basic .NET. There are two main parts of this scientific work: theoretic analysis and programming experiments. Each of these parts is divided into smaller parts (i.e. during programming experiments I have analyzed time that take both mathematic operations and input/output operations). I have chosen these criteria to compare programming languages: • history; • similarity or difference of syntax; • rapidity of code that is being executed. While writing master thesis the superiority of C# language became obvious. Its syntax is easier to understand because it is closer to C syntax (which is de facto standard). The execution of C# code takes less time than the execution of VB.NET code. Finally, Microsoft itself considers C# as the main programming language for non-web application development. At the end of the master thesis I have supplied three supplements. First of all, it is a comprehensive vocabulary. It explains all the specific terms which can be found in my master thesis. The second supplement is a full list of .NET programming languages. This list shows serious Microsoft‘s attitude to .NET framework. Probably every programmer on our planet will be able to find his/her favorite programming languages in that list. The source code of applications that were used during benchmark is written to CD which is attached to printed master thesis.
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/117304
Affiliation(s): Švietimo akademija
Vytauto Didžiojo universitetas
Appears in Collections:VDU, ASU ir LEU iki / until 2018

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

3
checked on May 1, 2021

Download(s)

28
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.